โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%

โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยใหม่ 26,840 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 97 ราย ในจำนวนนี้ เป็นสูงวัย/โรคเรื้อรัง กว่า 98% ภาพรวมอัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 30% ขณะที่ "สงขลา" มีอัตราครองเตียงกว่า 66.1%

วันนี้ (3 เม.ย. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์โควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 26,840 ราย แบ่งเป็น

  • ติดเชื้อในประเทศ 26,777 ราย
  • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 40 ราย
  • ติดเชื้อในเรือนจำ 23 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 97 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,711,595 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 97 ราย เสียชีวิตสะสม 25,415 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 259,126 ราย อาการหนัก 1,838 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 753 ราย หายป่วยเพิ่ม 23,412 ราย ภาพรวม ครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 30% 

 

โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%

 

"สงขลา" ครองเตียง 66.1%

จำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล พบว่า อันดับ 1 ยังคงเป็น กทม. 203 ราย ขณะเดียวกัน อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 35.60% เมื่อดูจังหวัดที่มีการครองเตียงเกิน 50% ได้แก่ "สงขลา" ครองเตียงกว่า 66.1% 

 

โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%

เสียชีวิตเพิ่ม 97 ราย 98% เป็นสูงวัย/โรคเรื้อรัง 

สำหรับรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 97 ราย พบว่า เป็นชาย 56 ราย หญิง 41 ราย ในจำนวนนี้เป็น ชาวไทย 95 ราย เมียนมา 1 ราย และ จีน 1 ราย สัดส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 82 ราย คิดเป็น 85% และ โรคเรื้อรัง 13 ราย คิดเป็น 13% รวมทั้งสองกลุ่มเป็นสัดส่วนกว่า 98% 

 

โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%

 

กทม. ติดเชื้อ 3,095 ราย 

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ 10 อันดับ พบว่า กทม. ยังคงเป็นอันดับ 1 ติดเชื้อ 3,095 ราย รองลงมา ได้แก่ ชลบุรี 1,300 ราย นครศรีธรรมราช 965 ราย สมุทรปราการ 922 ราย สมุทรสาคร 893 ราย ขอนแก่น 804 ราย ระยอง 783 ราย นครปฐม 742 ราย นนทบุรี 712 ราย สงขลา 684 ราย ตามลำดับ

 

โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%

ไทยฉีดวัคซีนเข็ม 3 สะสม 

จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. 2564 - 2 เม.ย. 2565) รวม 130,054,244 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 55,674,806 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,377,647 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 24,001,791 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 2 เมษายน 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 176,452 โดส

เข็มที่ 1 : 47,350 ราย

เข็มที่ 2 : 22,204 ราย

เข็มที่ 3 : 106,898 ราย

 

โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%

 

สูงวัย ฉีดวัคซีนเข็ม 3 สะสม 37% 

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 65 พบว่า 

กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย 

เข็ม 1 ครอบคลุม 83.8%

เข็ม 2 ครอบคลุม 79.4%

เข็ม 3 ครอบคลุม 37.0%

อายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย 

เข็ม 1 ครอบคลุม 45.3%

เข็ม 2 ครอบคลุม 1.1%

 

โควิด ป่วยตายกว่า 97 ราย "สงขลา" ครองเตียงระดับ 2-3 กว่า 66.1%