"องคมนตรี" แนะปฎิรูปการศึกษาสำเร็จ ต้องพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา

"องคมนตรี" แนะปฎิรูปการศึกษาสำเร็จ ต้องพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ แนวทางขับเคลื่อนโครงการ Starfish Future Labz ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีตัวแทนผู้บริหารที่เข้าร่วมงานจำนวน 29 โรงเรียน กับ Starfish Education

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นการเรียนรู้ที่ถดถอยที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มเปราะบางและเด็กที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อย

เด็กกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการศึกษาที่มีมาอยู่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น

"องคมนตรี" แนะปฎิรูปการศึกษาสำเร็จ ต้องพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา

จนกระทั่งเมื่อโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19  ยิ่งตอกย้ำและทำให้ช่องว่างทางการเรียนรู้กว้างขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งมีผลวิจัยมากมายบอกว่า ในระยะ 2 ปีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทำให้เด็ก ๆ กำลังพบเจอกับสภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย เพราะไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ และการเรียนออนไลน์ก็ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กได้ทุกคน ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เร่งด่วน และต้องรีบแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

 

  • Starfish Future Labz นำร่องพัฒนาครู 29 โรงเรียน

ขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีที่มีโครงการ Starfish Future Labz จากองค์กร Starfish Education เกิดขึ้นมา เข้ามาเป็นผู้สนับสนุน 3 นวัตกรรมการศึกษา คอยเป็นที่ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

"องคมนตรี" แนะปฎิรูปการศึกษาสำเร็จ ต้องพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรครูทั้ง 29 โรงเรียน ร่วมเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกัน ‘โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีหน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ อย่างเช่น Starfish Education

สิ่งที่สำคัญคือผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ให้กับลูกหลานของตัวเองได้หรือไม่ มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปหากเราอดทน เปิดใจ พร้อมเรียนรู้กับมัน ตั้งใจให้บุคลากรได้เรียนรู้และให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ เชื่อว่าทำได้แน่นอน

 

 

  • "องคมนตรี" ย้ำทุกฝ่ายร่วมปฎิรูปการศึกษาให้สำเร็จ

"ขอให้กำลังใจทุกท่าน ถ้าท่านทำได้จะมีประโยชน์มหาศาลต่อเด็ก ต่อวงการการศึกษา และมันจะส่งต่อรุ่นต่อรุ่น เราต้องสร้างความภาคภูมิใจเกิดการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จในยุคของเรา" องคมนตรี กล่าว.

ทั้งนี้ การดำเนินงานในโครงการจะประสบความสำเร็จ สามารถฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยและสร้างเสริมศักยภาพให้ทั้งกับครู และเด็ก ๆ ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน

"องคมนตรี" แนะปฎิรูปการศึกษาสำเร็จ ต้องพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา

โดยเฉพาะถ้าหากภายในโรงเรียนสามารถรวมพลังของบุคลากรทุกคน สร้างความร่วมมือภายในให้เห็นความสำคัญที่แท้จริงของการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษาแล้ว เชื่อว่าทุกโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเด็ก ๆ และชุมชนได้แน่นอน