"เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิด-19 อาการสีเขียว กทม.เช็คขั้นตอน-วิธีใช้สิทธิ

"เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิด-19 อาการสีเขียว กทม.เช็คขั้นตอน-วิธีใช้สิทธิ

เช็คขั้นตอน วิธีการใช้สิทธิ "เจอ แจก จบ" สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการสีเขียวที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เช็คขั้นตอน วิธีการใช้สิทธิ "เจอ แจก จบ" สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียว ไปดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คที่นี่ ศูนย์บริการฯ 69 แห่ง กทม. "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

- ประกันสังคม เพิ่ม รพ. “เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19

 

สำหรับ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการสีเขียว สามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือสามารถ Walk in มาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ โดยศูนย์ฯทั้งหมดได้ให้บริการ "เจอ แจก จบ" สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

ขั้นตอนติดต่อที่ศูนย์ฯ 69 แห่ง สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการสีเขียว มีดังนี้

 

  1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นบว
  2. สามารถรับการรักษาได้ที่จุดบริการ โดยพยาบาลจะสอบถามข้อมูลเพื่อคัดกรองอาการและความเสี่ยงเบื้องต้น
  3. หลังจากนั้นแพทย์ให้การรักษา จัดยา พร้อมให้คำแนะนำ
  4. เมื่อครบ 48 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่สอบถามอาการ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไป

 

วิธีการใช้สิทธิ

 

1.สิทธิบัตรทอง ไปหน่วยบริการตามสิทธิก่อนหรือหน่วยบริการในระบบ สปสช.ใกล้บ้านได้ทุกแห่ง ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ

 

ตัวอย่าง หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านไปรับบริการได้ทุกแห่ง เช่น สถานีอนามัย , รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) , หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล , ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

 

2.สิทธิประกันสังคม ไปโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ หรือสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบประกันสังคมทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1506 ประกันสังคมเขตพื้นที่

 

3.สิทธิข้าราชการ ไปสถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-270-6400

 

4.ชาวต่างชาติ/สิทธิอื่น แนะนำ "เจอ แจก จบ" หรือติดต่อสถานพยาบาลภาครัฐใกล้บ้าน

 

รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อ (คลิกที่นี่)