เช็คที่นี่ ศูนย์บริการฯ 69 แห่ง กทม. "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

เช็คที่นี่ ศูนย์บริการฯ 69 แห่ง กทม. "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

เช็คที่นี่ ศูนย์บริการฯ 69 แห่ง กทม. "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ขั้นตอนก็ง่าย ๆ เพียงยื่นบัตรประชาชน พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นบวก

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนและมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 สู่ "โรคประจำถิ่น" โดยปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นแบบผู้ป่วยนอก (Outpatient with Self Isolation : OPSI) หรือ "เจอ แจก จบ" ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565 เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดเชื้อ

 

 

โดยเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ อาการไม่รุนแรง หรือที่เรียกว่า "กลุ่มสีเขียว" สามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือ Walk in มาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเปิดจุดให้บริการ "เจอ แจก จบ" สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

ขั้นตอนก็ง่าย ๆ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นบวก สามารถรับการรักษาได้ที่จุดบริการ โดยพยาบาลจะสอบถามข้อมูลเพื่อคัดกรองอาการและความเสี่ยงเบื้องต้น และแพทย์ให้การรักษา จัดยา พร้อมให้คำแนะนำ เมื่อครบ 48 ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่สอบถามอาการ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไป

 

 

สำหรับในวันนี้ "สำนักอนามัย" ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการ "เจอ แจก จบ" ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เขตบางพลัด ซึ่งแต่ละวันมีผู้เข้ารับบริการ "เจอ แจก จบ" 50-60 คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มารับบริการ ถือเป็นอีกทางเลือกในการเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว นอกเหนือจากการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือการรักษาผ่านระบบกักตัวที่บ้าน Home Isolation หรือศูนย์พักคอย (Communication Isolation)

 

เช็คเลย ศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 69 แห่ง พร้อมเบอร์ติดต่อ ลิงค์เฟซบุ๊ค เว็บไซต์และลิงค์ที่ตั้ง คลิกที่นี่

 

เช็คที่นี่ ศูนย์บริการฯ 69 แห่ง กทม. "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

 

ที่มา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์