"SANERA ViMUT HEALTH SERVICE" ศูนย์ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพแห่งใหม่สำหรับสูงวัย

"SANERA ViMUT HEALTH SERVICE" ศูนย์ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพแห่งใหม่สำหรับสูงวัย

เปิดตัว "SANERA ViMUT HEALTH SERVICE" ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่โครงการ  SANAR SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในด้านการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ3 ในทวีปเอเชียรองจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นโดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และในปัจจุบันปี 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติเคยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และในปี 2573 ถึงร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ

  • "SANERA ViMUT HEALTH SERVICE" ศูนย์ดูแลสุขภาพสูงวัย

ประเทศไทยได้จัดให้ความสำคัญในการดูแลสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติและเร่งรัดเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกภาคส่วน จึงเป็นจุดนี้เริ่มของโครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ "SANERA ViMUT HEALTH SERVICE" แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการต่อไปในอนาคต

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ภายใต้การดำเนินการของโรงพยาบาลวิมุต ในเครือ พฤกษาโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินการจัดตั้ง "SANERA ViMUT HEALTH SERVICE" โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่โครงการ  SANAR SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในด้านการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

  • “รพ.วิมุต” ตั้งเป้า TRUSTED HEALTH& WELLNESS Platform

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิมุตหิวลิ่งจำกัดในเครือพฤกษาเฮลซิ่งจำกัดมหาชนกล่าวว่าโรงพยาบาลวิมุตมีแผนการเติบโต เพื่อเป็น TRUSTED HEALTH& WELLNESS Platform

โดยขยายงานเริ่มจากโรงพยาบาลวิมุตที่เน้นการรักษาพยาบาลในรูปแบบโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ คือ รักษาโรคยากซับซ้อน และโรคทั่วไป 

ต่อมาได้ขยายเปิดศูนย์ฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพของครอบครัว วิมุต เวลเนส เซอร์วิส อีกหลายหลายแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยเป็นศูนย์สุขภาพทั้งส่วนคนไข้ในการพักฟื้นฟู ทั้งหลังผ่าตัด หรือหลังการเจ็บป่วยด้วย โรคสมอง หัวใจที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด จนถึงอยู่พักยาวลักษณะ NURSING HOME ในลักษณะพึ่งพิงระดับสูง

ผู้สูงอายุจะเข้ารับการรักษาและต้องได้รับการฟื้นฟู ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคสมอง และโรคหัวใจ ที่หลังจากการผ่าตัด หรือการรักษาจะต้องได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงพยาบาลวิมุต ได้มีการบริการดูแลสุขภาพของครอบครัว และผู้สูงอายุทั้งในส่วนของการพักฟื้นฟู” นพ.กฤตวิทย์ กล่าว

 รวมถึงมีการบริการแบบกายภาพบำบัด SENIOR DAY CARE และคลินิกทั่วไปแก่ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือการดูแลผู้ป่วย มีการบริการตรวจทางปฎิบัติการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค และศูนย์กายภาพที่ให้บริการครบครัน เป็นการป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้การดูแลถึงที่บ้าน

ความร่วมมือในการจัดตั้ง SANERA ViMUT HEALTH SERVICEเพื่อเป็นศูนย์บริการในโครงการ  SANERA ที่คู้บอน แห่งแรก ซึ่งเบื้องต้นจะมีการบริการเตียงรองรับ 40-45 เตียงแก่กลุ่มผู้ป่วยสูงวัย รวมถึงจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ การบริการให้เข้าถึงครอบครัว ผู้สูงอายุ และชุมชนมากขึ้น

 

  • ลงทุน 40 กว่าล้านบาทสร้างคอมมูนิตี้มอลล์สังคมสูงวัย

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าด้วยการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคนี้ต้องเร่งรีบ แต่ละครอบครัวต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน  ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ หรือผู้สูงอายุ ทำให้พ่อแม่ ผู้สูงอายุ ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจจะเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือต้องการการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

โครงการ SANAR SENIOR WELLNESS เป็นการตอบโจทย์ความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ติดกับคอมมูนิตี้มอลล์(JAS GREEN VILLAGE)

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ สำหรับทุกชุมชน ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชั่น ไม่ว่าจะคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ

"โครงการความร่วมมือกับ ViMUT WELLNESS SERVICE ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลวิมุต เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมุมมองในการดูแลผู้สูงอายุฉะนั้นโครงการครั้งนี้ เป็นการออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานข้อกำหนดใหม่ที่กฎหมายประกาศใช้ล่าสุด"นายสุพจน์ กล่าว

โดยตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใส่ใจถึงสภาพแวดล้อม และการใช้ชีวิตที่ต้องการการดูแลตั้งแต่ระยะก่อนเจ็บป่วย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถดูแลได้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัท โดยใช้งบประมาณ 40 กว่าล้านบาท ซึ่ง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)ร่วมทุน 49% และ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ร่วมทุน 51% โดยจะเป็นการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดตั้งโครงการดังกล่าว ตั้งเป้าไว้โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

  • แหล่งที่อยู่อาศัย ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพครบวงจร

สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาเบื้องต้นนั้นสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเข้ามาใช้บริการในโครงการ SANERA ViMUT HEALTH SERVICEเพื่อเป็นศูนย์บริการในโครงการ  SANERA ที่คู้บอน แห่งแรก คาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-60,000 บาท

โครงการ SANAR SENIOR WELLNESS จะเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงวัยยุคใหม่เพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีมาตรฐาน  โดย SANERA ViMUT HEALTH SERVICE ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในรูปแบบ Open-Air Lifestyle Mall ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา ขนาดที่ดินของโครงการ SANAR SENIOR WELLNESS มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารราว 2 ไร่ และพื้นที่สีเขียวโดยรอบทั้งโครงการกว่า 5 ไร่

โดยทางโครงการจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของู้สูงอายุ ด้วยระบบ Tracking System และระบบรองรับการส่งต่อการรักษาผู้สูงอายุในกรณีเหตุฉุกเฉิน รวมถึงมีการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อามิ ลานหินบำบัด วารบำบัด Jogging Track จักรยานออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้การดูแลของสหวิชาชีพ เป็นต้น