บอร์ด สปสช. เห็นชอบอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการโควิดแบบ "ผู้ป่วยนอก"

บอร์ด สปสช. เห็นชอบอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการโควิดแบบ "ผู้ป่วยนอก"

"บอร์ด สปสช." เห็นชอบอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการ "ผู้ป่วยโควิด-19" แบบ "ผู้ป่วยนอก" ที่มี ไม่มีภาวะเสี่ยง และแยกกักตัวที่บ้าน พร้อมมอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ร้านยาเป็นจุดให้บริการและกระจาย "ยาฟ้าทะลายโจร" และ "ยาฟาวิพิราเวียร์" (Favipiravir) อีกช่องทางหนึ่ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( บอร์ด สปสช. ) วันที่ 7 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้รับทราบการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการโควิด-19 ที่มี ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OP SELF ISOLATION: OPSI) อัตราการจ่ายดังนี้ 

1. ค่าบริการดูแลรักษา จ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย 1,000 บาท/ราย ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริการให้คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิด-19 รวมค่าจัดส่ง ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร หรือ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนด รวมถึงยาตามอาการอื่นๆ การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมง และการจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

 

บอร์ด สปสช. เห็นชอบอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการโควิดแบบ "ผู้ป่วยนอก"

2.ค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยโควิด-19 หลังให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมงไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง และหรือให้ปรึกษาอื่นๆ จ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย 300 บาท/ราย สำหรับหน่วยบริการที่ให้การดูแลตามข้อ 1

 

ทั้งนี้ การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว เมื่อปลายเดือนก.พ. ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ร่วมกับประธานราชวิทยาลัยสาขาต่างๆ ตลอดจนผู้แทนหน่วยบริการ จึงได้จัดประชุมหารือจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษา การให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก และมอบหมายให้ สปสช.หารืออัตราจ่ายชดเชยการให้บริการร่วมกับ 4 กองทุนสุขภาพ ให้มีแนวทางการจ่ายชดเชยเดียวกัน

และที่ประชุมระหว่าง สปสช. กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดอัตราดังกล่าว เพื่อจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความกังวลว่าการจัดบริการในลักษณะ ผู้ป่วยนอก อาจจะไม่สามารถครอบคลุมการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากได้ เพราะที่สุดแล้วก็จะมีคอขวดที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอยู่ดี และมีการเสนอให้ร้านยาต่างๆ เข้ามาช่วยเป็นจุดกระจาย ยาฟ้าทะลายโจร และ ยาฟาวิพิราเวียร์ อีกทางหนึ่งเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและยามากขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน สปสช. ไปดำเนินการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

บอร์ด สปสช. เห็นชอบอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการโควิดแบบ "ผู้ป่วยนอก"

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์