นายกฯ สั่งจัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ "สายด่วน สปสช. 1330"

นายกฯ สั่งจัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ "สายด่วน สปสช. 1330"

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ห่วงใยประชาชนได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ "สายด่วน สปสช. 1330" 200 คู่สาย เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ดูแลประชาชน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีคำสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลสนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปฏิบัติหน้าที่รับ "สายด่วน สปสช. 1330" ซึ่งมีปริมาณผู้โทรเข้ามาจำนวนมาก เพื่อช่วยเร่งนำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบ ให้ประชาชนเข้าถึงการดูแล และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายธนกร กล่าวว่า ศปม. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสายด่วน ศปม. สนับสนุน "สายด่วน สปสช. 1330" จำนวน 200 คู่สาย โดยแบ่งเป็น

  • กองบังคับการ ศปม. 40 คู่สาย
  • ศปม.กองทัพบก 80 คู่สาย
  • ศปม. กองทัพเรือ 40 คู่สาย
  • ศปม. กองทัพอากาศ 40 คู่สาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 สปสช. ได้จัดการอบรมและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่สายด่วน และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สปสช. 

โดย สปสช. มีแนวทางการปฏิบัติเป็นคู่มือ มีรายละเอียดของหน่วยงานที่จะต้องประสานส่งต่อข้อมูล มีกลุ่มไลน์ของผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ และรับเคสที่มีความซับซ้อนไปดำเนินการต่อ รวมทั้งมีช่องทางประสานส่งต่อเคสด่วนไปยัง 1669 โดยแต่ละเหล่าทัพจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจ

“กำลังพลที่เข้ามาช่วยเหลือจะปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ของทุกวัน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีขีดความสามารถในการบันทึกข้อมูล มีทักษะการพูดคุยที่สุภาพ อดทน ใจเย็น

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานสายด่วน ศปม. ได้จัดผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติ พร้อมมีการชี้แจงการปฏิบัติให้กับกำลังพลเมื่อมีการหมุนเวียน ประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติตามวงรอบที่กำหนด และสรุปปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อแก้ไขให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายธนกร กล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์