5 รพ.สังกัด สธ. ติด 30 อันดับ รพ.ที่ดีที่สุดในไทย

5 รพ.สังกัด สธ. ติด 30 อันดับ รพ.ที่ดีที่สุดในไทย

5 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดท็อป 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2565 ได้แก่ รพ.ราชวิถี, รพ.ขอนแก่น, รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก, รพ.สงขลา และ รพ.หาดใหญ่ จัดอันดับโดยนิตยสารชื่อดังระดับโลก ภายใต้โครงการ The World's Best Hospitals 2022  

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา "Newsweek" ได้จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World's Best Hospitals 2022 ใน 27 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น รวมถึงประเทศไทยด้วย

โดยพิจารณาคัดเลือกจากปัจจัยเปรียบเทียบ เช่น มาตรฐานการครองชีพ อายุขัย ขนาดประชากร จำนวนโรงพยาบาล และความพร้อมของข้อมูล

การให้คะแนนในแต่ละโรงพยาบาลมาจาก 3 แหล่ง คือ

  1. การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ผู้จัดการโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ กว่า 80,000 คนทั่วโลก
  2. ผลการสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา
  3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เช่น คุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง มาตรการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และจำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์และพยาบาล เป็นต้น

โดยเทียบเคียงคะแนนระหว่างโรงพยาบาลในประเทศเดียวกันเท่านั้น และส่งไปยังเครือข่ายสื่อทางการแพทย์ระหว่างประเทศ และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการจัดอันดับด้วย
 
โดยในประเทศไทย มีโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 30 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในภาคเอกชน

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขติดอันดับ 5 แห่ง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลราชวิถี อันดับที่ 11 คะแนน 75.04%
  2. โรงพยาบาลขอนแก่น อันดับที่ 24 คะแนน 74.25%
  3. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อันดับที่ 25 คะแนน 74.19%
  4. โรงพยาบาลสงขลา อันดับที่ 28 คะแนน 74.09%
  5. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา อันดับที่ 29 คะแนน 74.03%

 
"การประเมินและจัดให้อยู่ในอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดและสะท้อนว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพในการให้บริการ ทั้งในสายตาของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะยังเดินหน้าพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป" นพ.เกียรติภูมิ กล่าว