รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศ งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยไม่มีนัด ผู้ป่วยส่งต่อ

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศ งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยไม่มีนัด ผู้ป่วยส่งต่อ

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศแจ้งล่าสุด "งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล" จนกว่าจะประกาศลดระดับเตือนภัยป้องโควิด-19 เป็นระดับ 2 หรือต่ำกว่า

พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ลงนามในประกาศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง "งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล" ในสถานการณ์ "โควิด-19"

 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "โควิด-19" ซึ่งมีการระบาดรุนแรงในวงกว้างเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการด้านการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงจำเป็นต้องการปรับการให้บริการโดย งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล

 

ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทุกสิทธิ์ กำลังพล ทอ. ผู้ป่วยประกันสังคม และผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ จนกว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศลดระดับเตือนภัยป้องกันโควิด-19 เป็นระดับ 2 หรือต่ำกว่า

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศ งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยไม่มีนัด ผู้ป่วยส่งต่อ