เช็คขั้นตอน! คนงานยูเครน ที่ต้องการยื่นร้องค่าจ้างค้างจ่าย

เช็คขั้นตอน! คนงานยูเครน ที่ต้องการยื่นร้องค่าจ้างค้างจ่าย

‘โฆษกแรงงาน’อำนวยความสะดวกคนงานยูเครนยื่นร้องค่าจ้างค้างจ่าย พร้อมเผยขั้นตอน สถานที่ และเอกสาร ที่ต้องนำไปใช้ในการยื่นร้องค่าจ้างค้างจ่ายคืน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (10 มี.ค.65)ได้มีแรงงานไทยที่อพยพกลับจากยูเครนกลุ่มหนึ่งเดินทางมายังกระทรวงแรงงาน เพื่อติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีค่าจ้างค้างจ่าย

ในเรื่องนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยและกำชับให้ดูแลอำนวยความสะดวกแก่แรงงานทุกคนเป็นอย่างดี ดิฉันจึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้มาดูแลอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสาร รับยื่นคำร้อง

เช็คขั้นตอน! คนงานยูเครน ที่ต้องการยื่นร้องค่าจ้างค้างจ่าย

พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เนื่องจากกระทรวงแรงงานไม่มีสำนักงานแรงงานในประเทศยูเครน จึงต้องส่งให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยดำเนินการต่อ

 

 • ขั้นตอน "คนงานยูเครน" ยื่นร้องค่าจ้างค้างจ่าย 

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของแรงงานไทยรายใดที่ได้ผ่านการกักตัวจนครบกำหนดตามมาตรการสาธารณสุขและกลับไปยังภูมิลำเนาแล้ว และยังมีค่าจ้างค้างจ่ายกับนายจ้าง และต้องการขอรับความช่วยเหลือ โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนวยความสะดวกแก่แรงงาน

ทั้งนี้ หากแรงงานรายใดมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดในพื้นที่

เช็คขั้นตอน! คนงานยูเครน ที่ต้องการยื่นร้องค่าจ้างค้างจ่าย
 

ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นได้ที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.022321242 ภายในวันและเวลาราชการ

 

 • ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นขอค่าจ้างคืน

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ มีดังนี้

 • สำเนาสัญญาจ้าง ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง
 • เอกสารหลักฐานการทำงานกับนายจ้าง/บริษัท
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย
 • หลักฐานการลงเวลางาน
 • หลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าที่มีรูปถ่าย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว
 • หน้าที่มีวีซ่าทำงาน

เพื่อกระทรวงแรงงานจะได้อำนวยความสะดวกในการรับยื่นคำร้องและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป