"โควิด-19" วันนี้ โคราช ติดเชื้อหลักพัน 2 วันติด ปชช.ตื่นตัวตรวจ ATK

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา ยอดผู้ติดเชื้อหลักพัน 2 วันติด ผลจากประชาชนตื่นตัวตรวจ ATK กันมากขึ้น ขณะที่คลัสเตอร์ศูนย์ฝึกตำรวจ สั่งกักตัวผู้เข้าอบรมทั้งหมด ยาวจนกว่าจะจบหลักสูตรในเดือน เม.ย.65

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด วันนี้ (10 มี.ค. 65) พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จากผลตรวจ PCR 437 ราย และจากผลตรวจ ATK 867 ราย รวมติดเชื้อรายใหม่ 1,304 ราย ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงหลักพันติดต่อกันเป็นวันที่ 2 แล้ว ทำให้ยอดป่วยติดเชื้อสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นมา อยู่ที่ 27,578 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.18 % ซึ่งอัตราป่วยตายในปี 2564 จะอยู่ที่ 0.81% ในขณะที่ผู้ป่วยสะสม 27,578 ราย ได้รักษาหายแล้ว 13,447 ราย มีอีก 9,069 ราย ที่ยังรักษาตัวอยู่ โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อกันเองในจังหวัด มากกว่าติดเชื้อมาจากนอกจังหวัด และเป็นผู้ป่วยเคสสีแดง อาการหนัก จำนวน 59 ราย คิดเป็น 1% เคสสีเหลือง อาการปานกลาง จำนวน 994 ราย คิดเป็น 11% และเคสสีเขียว อาการไม่หนักหรือไม่มีอาการ จำนวน 8,016 ราย คิดเป็น 88%

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยรายใหม่เคสสีเขียว เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเกิน 80% ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 65 จึงอนุมานได้ว่า ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในขณะนี้ จะติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเกือบทั้งหมด เพื่อเชื้อแพร่กระจายได้รวดเร็ว และเมื่อติดเชื้อแล้วจะแสดงอาการไม่มาก ส่วนสาเหตุที่ยอดผลตรวจ ATK สูงกว่าผลตรวจ PCR ถึง 2 เท่า คาดว่ามาจากประชาชนในพื้นที่ตระหนักในความปลอดภัยของตนเองมากขึ้น จึงตื่นตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK กันอย่างคึกคัก และบางคนควักกระเป๋าหาซื้อชุดตรวจ ATK แบบ Home Use มาตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วยตนเอง

หากผลตรวจ ATK เป็นบวก แต่มีอาการไม่มากหรือไม่มีอาการ ก็จะกักตัวเองอยู่ที่บ้าน ตามมาตรการสาธารณสุขกำหนด พร้อมกับแจ้ง อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้นำชุมชน ให้ทราบโดยไม่ต้องไปตรวจ RT-PCR ยืนยันผลซ้ำ เพราะชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ผลตรวจจะแม่นยำเกิน 90% จึงแทบไม่ต้องตรวจ PCR ซ้ำ ยอดตรวจ PCR จึงลดตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ เมื่อพบว่าผลตรวจ ATK เป็นบวก ก็ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้การรักษาตามอาการและความเสี่ยงของแต่ละราย ซึ่งหากอาการไม่มาก จะต้องกักตัวด้วยไม่ว่าจะกักในสถานแยกกักชุมชน CI หรือกักตัวที่บ้าน HI

อย่างไรก็ตาม ยังมีคลัสเตอร์ที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษและต้องควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วอยู่ 10 คลัสเตอร์ ได้แก่

1. คลัสเตอร์พนักงานโรงงานปริ้นเตอร์แคนนอน อ.สูงเนิน ป่วยสะสม 108 ราย พนักงานเสี่ยงสูง 300 ราย ซึ่งโรงงานได้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมไม่ให้เชื้อกระจายสู่ชุมชนแล้ว หากพบพนักงานติดเชื้อที่บ้าน จะรับเข้ามากักตัวตัวในระบบ FQ หรือ FI ทันที

2. คลัสเตอร์ บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.โชคชัย โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซึ่งเริ่มพบการติดเชื้อจากพนักงานในโรงชำแหละ พบการเป็นการระบาดครั้งที่ 2 ป่วยสะสม 56 ราย ทา.โรงงานได้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุม FQ แล้ว ซึ่งมีเตียงรองรับพนักงานที่ติดเชื้ออย่างเพียงพอ

3. คลัสเตอร์โรงเรียนวานิชวิทยา อ.บัวใหญ่ พบรายใหม่ 10 ราย ป่วยสะสม 21 ราย สอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อมาจากหลายแหล่ง ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายมาตรวจหาเชื้อและกักตัวแล้ว

4. คลัสเตอร์ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองหว้าตาดำ อ.ชุมพวง ป่วยสะสม 40 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่เข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ทำ CI ในโรงเรียน กักตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงแล้ว

5.คลัสเตอร์บุญฉลองอัฐิ ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย ป่วยสะสม 92 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก เกรงจะกระจายไปยังหมู่บ้านอื่น จึงปิดพื้นที่เป็นโซนๆ ยังไม่ได้ปิดทั้งหมู่บ้าน แต่ล่าสุด ศปก.ประทายขออนุมัติเบิกจ่ายชุดตรวจ ATK จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อทำ Active Case Finding ตรวจเชิงรุกทั้งหมู่บ้านแล้ว

6.คลัสเตอร์งานมงคลสมรส หมู่ 3 ต.ตาจั่น อ.คง ป่วยสะสม 18 ราย เป็นการติดเชื้อเฉพาะในวงเครือญาติที่รับประทานอาหารร่วมกันในวันเตรียมงาน ศปก.จึงปิดทางเข้าออกของหมู่ที่ 3 และตรวจเชิงรุกโซนที่มีผู้ติดเชื้อ แต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่มาร่วมวันจัดงานติดเชื้อแต่อย่างใด

7.คลัสเตอร์งานศพบ้านหนองบง หมู่ 8 ต.โนนแดง อ.โนนแดง ผู้ป่วยสะสม 20 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 56 ราย ซึ่งได้ตรวจค้นหาเชิงรุกและนำมากักตัวทั้งหมดแล้ว

8.คลัสเตอร์พนักงานร้านอะไหล่ยนต์ อ.บัวใหญ่ มีพนักงานในร้านทั้งหมด 19 ราย แต่ป่วยติดโควิด 14 ราย ตรวจเชิงรุกพบครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบ้าน ติดเพิ่มอีก รวมติดเชื้อแล้ว 23 ราย

9.คลัสเตอร์บ้านขนายดี หมู่ 10 ต.บิง อ.โนนสูง ป่วยสะสม 125 ราย ได้มีการขอขยายเวลาปิดหมู่บ้านเพิ่มอีกเนื่องจากยังมีกลุ่มเสี่ยงสูงอีกจำนวนมากที่จะต้องตรวจค้นหาเชิงรุกซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้อนุมัติขยายเวลาปิดหมู่บ้านออกไปอีกจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565

10.คลัสเตอร์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (ค่ายสุรนารายณ์) ต.จอหอ อ.เมือง พบข้าราชตำรวจชั้นประทวน ติดเชื้อในช่วงพักกลับไปบ้าน แล้วกลับมาอบรมต่อ ตรวจ ATK พบผลเป็นบวก จึงตรวจเชิงรุกและสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบว่า มีการทำกิจกรรมและเล่นฟุตบอลร่วมกัน ซึ่งบางรายรู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ได้กักตัวเอง จำเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อแพร่กระจาย รวมมีป่วยติดเชื้อสะสม 25 รายแล้ว ทางศูนย์ฝึกฯ จึงทำ Organization Quarantine หรือ OQ กักตัวผู้เข้าอบรมทั้งหมด ยาวไปจนกว่าจะจบหลักสูตรการอบรมฯ ในเดือนเมษายน 2565