ขอนแก่น ห้ามขายเหล้าร้านอาหารต่ออีก 14 วัน สกัดโควิดในพื้นที่

ขอนแก่น ห้ามขายเหล้าร้านอาหารต่ออีก 14 วัน สกัดโควิดในพื้นที่

ขอนแก่น ห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหารออกไปอีก 14วัน เพื่อป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19หลังยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักร้อยต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมหลังจากที่ได้มีประกาศฉบับที่ 64 ให้งดการจำหน่ายสุราในร้านอาหาร รวมทั้งกิจกรรมที่จัดห้ามเกิน 50 คนขึ้นไป โดยในที่ประชุมยังคงใช้มาตรการเดิม โดยได้ประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 65 โดยการจัดงานศพจัดได้ไม่เกิน 3 วัน รวมทั้งพิธีฌาปนกิจ และห้ามให้ผู้เข้าร่วมงานเกิน 50 คน ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมงานเกิน 50 คน หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเกินจำนวน 50 คน ให้ขออนุมัติจากนายอำเภอของแต่ละอำเภอ และยังคงห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในร้านอาหาร และไม่ให้จัดงานมหรสพทุกชนิดเช่นกัน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. ถึงวันที่ 22 มี.ค. 65 จากนั้นทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จะมีการประชุมเพื่อประเมินผลอีกครั้ง ว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากคำสั่งจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 65 หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวนมาก โดยเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 368 ราย โดยอำเภอเมืองขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อมากถึง 219 ราย ขอให้ประชาชนได้สวมใส่หน้ากากอนามัย งดการสังสรรค์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีจุดบริการฉีดวัคซีนกระจายทุกอำเภอ