ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข

ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และ ไฟเซอร์ (Pfizer) เช็คเลยเงื่อนไข

สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และ ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

 

 

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca และ ไฟเซอร์ Pfizer สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

 

ท่านที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564

 

  • เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

  • เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 3 ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 4 ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2565 เพื่อเข้ารับบริการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ณ หอประชุมอัจฉรา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

 

คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่  http://bamras.ddc.moph.go.th/landing

 

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 ในวันราชการ 08.30-16.00 น.

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข