"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข

"นนท์ booster" จัด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ตั้งแต่วันที่ 2-9 มี.ค.65 ก่อนเวลา 17.00 น.หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเงื่อนไขที่นี่!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  แจ้งว่า "นนท์ booster" จัด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เป็น AstraZeneca (booster) สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย 

 

เงื่อนไข

  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และฉีด AstraZeneca เข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2564 )

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกที่นี่

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข

สถานที่ฉีดวัคซีน

  •  Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 4,000 คน เวลา 12.00-14.00 น.

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข