ตรังเร่งฉีดวัคซีน หลังพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งขึ้นต่อเนื่อง

ตรังเร่งฉีดวัคซีน หลังพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งขึ้นต่อเนื่อง

สถานการรณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.ตรัง พบผู้ป่วยรายใหม่ ในส่วนของ RT-PCR เป็นบวก 187 ราย ส่วนของ ATK เป็นบวก 804 ราย ผู้ว่าฯ สั่งการให้ทุกอำเภอดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะด้านการแจกจ่ายอาหารและยารักษาโรค

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 187 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 182 ราย ติดเชื้อจากที่อื่น 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 2,964 ราย ผลการตรวจด้วย ATK เป็นบวก 804 ราย จากผลตรวจ 1,608 ราย มีผู้ป่วยหายกลับบ้านได้ จำนวน 119 ราย กำลังรักษา 719 ราย หายป่วยสะสม 2,227 ราย เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 18 ราย

ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 30 ราย อำเภอนาโยง 7 ราย อำเภอปะเหลียน 11 ราย อำเภอเมืองตรัง 52 ราย อำเภอย่านตาขาว 17 อำเภอวังวิเศษ 23 ราย อำเภอรัษฎา 6 ราย อำเภอสิเกา 9 ราย และอำเภอห้วยยอด 27 ราย แบ่งเป็นสัมผัสร่วมบ้าน 42 ราย สัมผัสที่ทำงาน 3 ราย สัมผัสในชุมชน 97 ราย อยู่ในพื้นที่โรคระบาด 1 ราย และพูดคุยโดยไม่สวมแมส 44 ราย 

ในวันนี้ มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง เข็มที่ 1 จำนวน 502,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.17 ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 470,157 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.04 และฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 122,405 ราย จากประชากร 626,581 ราย 

ยังคงเน้นย้ำมาตรการจัดกิจรรมที่มีการรวมกลุ่ม ให้งดการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับจึงเน้นย้ำการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และเข็ม 4 พร้อมกับขอให้รักษามาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและการที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทำให้การดูแลผู้ป่วยช้าสักหน่อย ทางผู้ว่าฯตรังสั่งการให้ทุกอำเภอดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะด้านการแจกจ่ายอาหารและยารักษาโรค

นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ได้อำลาตำแหน่ง โฆษก ศบค.ตรัง เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดูแลด้านอื่นด้วย