รวมเบอร์ประสาน ติดโควิด19 เข้าHI/CI กว่า 50 หมายเลข

รวมเบอร์ประสาน ติดโควิด19 เข้าHI/CI กว่า 50 หมายเลข

ท่ามกลางสถานการณโควิด19ขาขึ้น ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่ 90 %เป็นผู้ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แนวทางการดูแลรักษาจึงให้กลุ่มนี้อยู่บ้าน(HI)/ศูนย์ชุมชน(CI) ซึ่งมีเบอร์ประสานเจ้าหน้าที่ ไม่เฉพาะสายด่วน 1330 เท่านั้น  ในกทม.สามารถประสานเบอร์เขตได้ทั้ง 50 เขต

สายด่วน1330 

      เป็นสายด่วนที่สามารถโทรประสานได้จากทั่วประเทศ ส่งผลให้โทรติดยากในสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อโทรเข้าจนำวนมาก แม้ว่าจะมีการขยายคู่สายเพิ่มมากขึ้นก็ตาม  อย่างไรก็ตาม
ประชาชนแอดไลน์ @nhso เพิ่มช่องทางสื่อสารกับ สปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า อยากขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแอดไลน์ @nhso เพื่อเพิ่มเพื่อน สปสช. เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลสายด่วน สปสช. 1330 พบว่ายังมีผู้ที่โทรเข้ามาโดยไม่จำเป็นอยู่จำนวนหนึ่ง โดยมีถึง 1,300 สาย ที่โทรเข้ามามากกว่า 5 ครั้งติดๆ กัน จึงอยากขอเรียนว่า เมื่อได้รับคำตอบแล้วกรุณาเว้นระยะห่างในการโทร เพราะเจ้าหน้าที่ต้องรับทุกสาย หากรับแล้วถามคำถามเดิมอาจจะทำให้ผู้ป่วยรายอื่นไม่ได้รับบริการ โดยตั้งแต่วันที่ 21-24 ก.พ.มีจำนวนสายกว่า 4 หมื่นสายในแต่ละวันเข้ามาที่สายด่วน 1330

“บางกรณีคู่สายจำนวน 3,000 คู่สายไม่เต็ม แต่เจ้าหน้าที่รับสายไม่ทัน เนื่องจากมีสายโทรเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเคยพบสูงสุดอยู่ที่ 1,800 สายต่อวินาที ซึ่งในวันที่ 4 มี.ค. 2565 จะมีการว่าจ้างบริษัทเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เข้ามานั่งประจำการอีก 150 คน หลังวันที่ 4 มี.ค.นี้ จะมีคนรับโทรศัพท์ทั้งสิ้นวันละ 600 คน” นพ.จเด็จ กล่าว

สายด่วน 02-590-4111
      นอกจากสายด่วน 1330 และ 1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว ทั่วประเทศยังสามารถโทร ผ่านสายด่วน COVID Watch 02-590-4111 ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อรับคำปรึกษา คัดกรองอาการ ผู้ติดโควิด 19 ที่กักตัวที่บ้าน และประสานส่งต่อหากมีอาการรุนแรงขึ้น ให้เข้าสู่ระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล และแบ่งเบาภาระสายด่วน 1330

          กรมอนามัยเปิดสายด่วน 02-590-4111 จำนวน 10 คู่สาย ช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ประสานงานเกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วต้องการรักษาตัวที่บ้าน คล้ายกับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก รวมถึงช่วยคัดกรองและแยกผู้ป่วยให้เข้ารับการักษาตามกลุ่มอาการ โดยมีการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับกรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความวิตกกังวล สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในระบบการรักษาแบบ Home Isolation ว่ามีความปลอดภัย

          ทั้งนี้ สายด่วนผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch 02-590-4111 มีเจ้าหน้าที่รับสายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-20.30 น. นอกจากนี้ ยังมีเพจเฟซบุ๊ค COVID Watch เพื่อให้คำปรึกษา อีกช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อนอกเวลา จะมีการรับฝากข้อความเพื่อติดต่อกลับ

   กทม.โทร 50 เบอร์เขต
      สำหรับพื้นที่กทม. ยังสามารถโทรประสานได้ตามเบอร์เขตที่กรุงเทพมหานครแจ้งไว้ ดังภาพได้ล่างด้วย  ไม่จำเป็นต้องโทรเฉพาะสายด่วน 1330 หรือ 1669เท่านั้น 

รวมเบอร์ประสาน ติดโควิด19 เข้าHI/CI กว่า 50 หมายเลข

ต่างจังหวัดประสานรพ.ในพื้นที่
     ส่วนกรณีคนต่างจังหวัด ที่ตรวจATKด้วยตนเองแล้วพบติดเชื้อ  และต้องการดูแลตนเองที่บ้าน สามารถประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆได้ เช่น รพ.ประจำอำเภอ หรือรพ.สต. หรือเบอร์ประสานที่จังหวัด หรืออำเภอนั้นๆกำหนดขึ้น โดยสามารถติดตามได้จากเฟซบุ๊คสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ของแต่ละจังหวัด