คืนอำนาจบริหารให้ 4 มหาวิทยาลัย มรภ.ชัยภูมิ-ม.บูรพา-มทร.ล้านนา-ม.นครพนม

คืนอำนาจบริหารให้ 4 มหาวิทยาลัย มรภ.ชัยภูมิ-ม.บูรพา-มทร.ล้านนา-ม.นครพนม

ครม. เห็นชอบคืนอำนาจบริหารให้ 4 มหาวิทยาลัย มรภ.ชัยภูมิ-ม.บูรพา-มทร.ล้านนา-ม.นครพนม ตามที่ อว.เสนอหลังถูกควบคุมโดยคำสั่ง คสช.และ พรบ.การอุดมศึกษา

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ อว. เสนอให้ยกเลิกการควบคุมและคืนอำนาจให้กับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ถูก อว.ควบคุมตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 39/59

ก่อนหน้านี้ อว ได้มีคำสั่งยกเลิกการควบคุม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ถูก อว. ควบคุมตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฯ อีก 1 แห่ง 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เคยมีปัญหาทั้งเรื่องความขัดแย้งภายใน การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รวมถึงเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล จึงทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยประสบปัญหารุนแรง จึงถูกควบคุมการบริหารดังกล่าว

รมว.อว.กล่าวต่อว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนจาก จาก อว. จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ในการควบคุมอีก 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อว. จะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเพื่อคืนอำนาจการบริหารให้โดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้