อว.เล็งนำ“บิ๊กดาต้า-TCD” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ผ่าน AI บริหารพื้นที่

อว.เล็งนำ“บิ๊กดาต้า-TCD” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ผ่าน AI บริหารพื้นที่

อว.นำ “บิ๊กดาต้า-TCD” โชว์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อม ครม. 22 ก.พ.นี้ ผลงานผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T เผยข้อมูลมีความละเอียดสูงและแม่นยำ ก่อนนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ผ่าน AI บริหารพื้นที่

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เปิดเผยว่า อว.เตรียมจัดกิจกรรมการนำเสนอชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Thailand Community Data) หรือ TCD ในโครงการ U2T แก่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 22 ก.พ. นี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อว.เล็งนำ“บิ๊กดาต้า-TCD” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ผ่าน AI บริหารพื้นที่

เพื่อให้รับทราบถึงการนำฐานข้อมูล TCD ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้าของประเทศที่มีความละเอียดสูงมากไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบีซีจี

 

  • บิ๊กดาต้า TCD หัวใจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี

โดยฐานข้อมูล TCD นี้ได้จัดทำโดยผู้ได้รับการจ้างงานในโครงการ U2T ในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ครบทุกพื้นที่แล้ว และกำลังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

อว.เล็งนำ“บิ๊กดาต้า-TCD” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ผ่าน AI บริหารพื้นที่

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า TCD จะเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี หรือเศรษฐกิจแนวใหม่ ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ทำให้มีข้อมูลพื้นฐานของการวางแผน บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลสามารถถูกเพิ่มและเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครบถ้วนได้ตลอดเวลา เนื่องจากเชื่อมต่อกับระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้และข้อมูลสามารถถูกนำไปสู่ระบบการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) เพื่อให้การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการสร้างแผนงานรายตำบลที่แม่นยำ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความจนได้อย่างยั่งยืน

อว.เล็งนำ“บิ๊กดาต้า-TCD” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ผ่าน AI บริหารพื้นที่