"โควิด-19" กาฬสินธุ์ พุ่งรายวัน ชาวบ้านเรียกร้องรัฐจัดตั้งศูนย์พักคอย

"โควิด-19" กาฬสินธุ์ พุ่งรายวัน ชาวบ้านเรียกร้องรัฐจัดตั้งศูนย์พักคอย

สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อถึงวันละ 200-300 ราย ชาวบ้านเรียกร้องภาครัฐ ตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล คัดกรองประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัว เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรายวันเป็นหลัก 200-300 ทำให้ประชาชนกระจายอยู่หลายอำเภอ ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ท่ามกลางบรรยากาศของความหวาดระแวง เนื่องจากพบผู้ได้รับเชื้อเป็นรายวันจำนวนที่สูงดังกล่าว ทำให้หลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ CI ระดับตำบล เพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัว เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ

นายประดิษฐ์ โยธาฤทธิ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 บ้านดงเมือง หมู่ 13 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน เช่น อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก็ได้ร่วมกันรณรงค์อย่างเต็มที่ มีการตั้งจุดคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะมีการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และสถานกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งสามารถที่จะสกัดกั้นการแพร่กระจายของผู้ได้รับเชื้ออย่างได้ผล

นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ในระยะหลังๆ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันและเป็นตัวเลขที่สูง กลับพบว่าในส่วนของศูนย์พักคอยหรือ CI ระดับตำบล ที่เคยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ประจำ โดยมีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก แต่ทุกวันนี้กลับไม่ค่อยจะเห็นมี คือบางตำบลยังมีอยู่ แต่หลายตำบลกลับยกเลิกไป โดยส่วนตัวจึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือนำระบบเดิมที่เคยปฏิบัติในการคัดกรองระดับชุมชนกลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เนื่องจากโรคโควิดยังถือว่าเป็นภัยเงียบและใกล้ตัวเรา และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปอีกยาวนาน

ด้าน นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยเป็นคลัสเตอร์ และกลุ่มก้อนต่อเนื่องกระจายอยู่หลายอำเภอ โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาอยู่ที่วันละ 200-300 ราย ทั้งนี้สาเหตุที่ยังพบผู้ป่วยมีจำนวนมากในช่วงนี้นั้น เนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปร่วมงานแสดงหมอลำในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และติดเชื้อกลับมาแพร่กระจาย นอกจากนี้เมื่อช่วงต้นเดือนหลายพื้นที่ มีการจัดงานบุญประเพณี และกิจกรรมต่างๆ โดยในงานมีมหรสพ โดยเฉพาะการแสดงหมอลำ บุญคูณลาน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และดื่มเครื่องดื่มร่วมกัน โดยมีผู้ติดเชื้อไปร่วมงานจึงทำให้มีการติดเชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กกระจายเป็นวงกว้าง

นพ.อภิชัย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้แต่ละคลัสเตอร์เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนโรค และจัดกลุ่มผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา และกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบกักตัวเฝ้าสังเกตอาการแล้ว ส่วนที่ยังพบมียอดผู้ป่วยรายวันจำนวนค่อนข้างมากนั้น เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งขณะนี้แต่ละพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากมีการเปิดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตำบลหรือศูนย์พักคอย แต่หากพื้นที่ใดยังไม่พบการแพร่ระบาดก็ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง ทั้งนี้ปัจจุบันเจ้าหน้าหน้าที่ได้ให้ผู้ป่วยอาการสีเขียวหรือมีอาการเล็กเล็กน้อยได้รักษาตัวที่บ้านกว่า 800 คน จากจำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวทั้งหมดในปัจจุบัน 2,268 ราย เนื่องจากโรงพยาบาลหลักทั้ง 18 อำเภอ และโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่งต้องจัดเตรียมเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคล่าสุดวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 346 ราย โดยมีผู้ป่วยสะสม 16,162 ราย รักษาหายแล้ว 13,797 ราย กำลังรักษา 2,268 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 97 ราย

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลศูนย์อำนวยการต้านโรคโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ มีคลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เช่น คลัสเตอร์เชื่อมโยงหมอลำ ต.ม่วงนา อ.ดอนจานมีผู้ติดเชื้อล่าสุด 235 ราย ติดเชื้อในชุมชนบ้านโนนค้อ ต.นาทัน อ.คำม่วงสะสม 63 ราย ติดเชื้อในกลุ่มร่วมงานพระธาตุพนามจำลอง อ.ห้วยเม็ก 83 ราย ติดเชื้อในชุมชนเทศบาลเมือง 44 ราย และติดเชื้องานบุญคูนลาน ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์สะสม 203 ราย