รวม "ประกันมะเร็ง" มีไว้อุ่นใจ ลดภาระการรักษา

รวม "ประกันมะเร็ง" มีไว้อุ่นใจ ลดภาระการรักษา

"โรคมะเร็ง" ถือเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยอันดับต้นๆ ขณะเดียวกัน การรักษาในบางครั้งจำเป็นต้องใช้เงินมาก "ประกันมะเร็ง" จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแบ่งเบาภาระการรักษา และมีโอกาสได้รับเงินชดเชย

ปัจจุบัน "โรคมะเร็ง" ถือเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก จากข้อมูลปี 2563 องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงถึง 19.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตถึง 10 ล้านราย ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 70% พบในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง 

 

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย มาตั้งแต่ปี 2541 คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ขณะเดียวกัน โรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นซึ่งนับเป็นโรคร้ายที่บางครั้งคาดเดาไม่ได้ ทำให้หลายคนมองหา "ประกันมะเร็ง" ที่ช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับตนเองและคนในครอบครัว "กรุงเทพธุรกิจ" ได้รวบรวมประกันมะเร็ง สิทธิประโยชน์ รวมถึงเบี้ยประกัน ของบริษัทฯ ต่างๆ ไว้ ดังนี้ 

ประกันมะเร็ง AXA 

 

สำหรับ ประกันมะเร็ง ของ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความคุ้มครอง มีทั้งหมด 3 แผนด้วยกัน เบี้ยประกันตั้งแต่ 825 บาทต่อปี (วันละ 3 บาท) , 2,060 บาท/ปี
(วันละ 6 บาท/) ไปจนถึง 3,090 บาทต่อปี (วันละ 9 บาท) รายละเอียด มีดังนี้ 

 

 • จ่ายเงินก้อนทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาท
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทั้งลุกลาม และไม่ลุกลาม
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
 • ให้ความคุ้มครองคนไทยที่มีอายุตั้งแต่อายุ 1 - 65 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์หลัก
 • ไม่มีเงื่อนไขการเรียกร้องค่าสินไหมว่าผู้เอาประกันภัย จะมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากตรวจพบหรือไม่
 • สามารถนำเบี้ยประกันมะเร็งมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 สูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • เมื่อซื้อแผนครอบครัว ฟรี! ความคุ้มครองสำหรับบุตรที่อายุ 1-22 ปีและยังไม่สมรส โดยไม่จำกัดจำนวน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 

 

ประกันมะเร็ง FWD Easy E-Cancer

 

สำหรับ ประกันมะเร็ง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แผนประกันสุขภาพเดียว เอาอยู่ทุกมะเร็ง ทุกระยะ มีให้เลือก 3 แผน เบี้ยประกัน เริ่มต้นที่ 875 บาทต่อปี จนถึง 2,765 บาทต่อปี โดยจุดเด่น คือ 

 • ตรวจพบ รับสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก ได้รับเต็ม 100% ตามแพ็กเกจความคุ้มครอง เลือกได้สูงสุด 2,000,000 บาท
 • เบี้ยประกันเริ่ม 875 บาทต่อปี เบี้ยฯ คุ้มค่า คงที่ 5 ปี ซื้อออนไลน์เองง่าย รับความคุ้มครองและอีเมล์ยืนยันเลขกรมธรรม์ทันที
 • อายุรับประกัน 20-60 ปีสมัครง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ

3 แผน ความคุ้มครอง 

 • แผน 1 ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 500,000 บาท ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 875 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
 • แผน 2 ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 1,00,000 บาท ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท เบี้ยประกัน เริ่มต้น 1,505 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
 • แผน 3 ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 2,000,000 บาท  ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 2,765 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 

 

ซิกน่า ซูเปอร์แพลน ประกันโรคร้ายแรง ประกันมะเร็ง

 

สำหรับ ประกันมะเร็ง ของซิกน่า ระบุว่า ระยะไหนก็คุ้มครอง ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ แม้พบโรคร้าย คุ้มครองสูงสุด 2,500,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อแผนเสริม  “การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด” คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท โดยมี 3 แผนให้เลือก ตั้งแต่

 • เบี้ยประกัน 281 บาท/เดือน (9บาทต่อวัน)
 • เบี้ยประกัน 438 บาท/เดือน (15 บาทต่อวัน)
 • เบี้ยประกัน 966 บาท/เดือน (32 บาท/วัน) 


รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลามสูงสุด 3 ล้านบาท
 • คุ้มครองโรคเนื้องอก ซีสต์ มะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุด 3 แสนบาท
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3 ล้านบาทต่อโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด สำหรับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

***หมายเหตุ : สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ตามเงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

***ต้องสำรองจ่ายครั้งแรกก่อนและเบิกเคลมเงินชดเชยค่าสินไหม เพื่อรับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองในครั้งถัดไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 

 

ประกันมะเร็ง กรุงเทพประกันภัย

 

สำหรับประกันมะเร็ง ของกรุงเทพประกันภัย มีให้เลือก 2 แบบ ด้วยกัน คือ ประกันภัยโรคมะเร็งซูเปอร์เซฟ และ ประกันภัยโรคมะเร็ง ดังนี้ 

 

ประกันภัยโรคมะเร็งซูเปอร์เซฟ

 • รับทันทีเต็มทุนประกันภัย เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลจากเคมีบำบัด/รังสีรักษา
 • สมัครง่าย อนุมัติทันที ประวัติครอบครัวไม่มีผลต่อการสมัคร
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุแรกเกิด-54 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อปี และคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 

 

ประกันมะเร็ง 

 • วางแผนรับมือโรคร้าย ให้คุณเลือกแผนประกันภัยได้อย่างตรงใจ พร้อมรับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 920 บาท/ปี และคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 

 

รู้ใจ ประกันมะเร็งออนไลน์

 

สำหรับ ประกันมะเร็ง ของ บริษัท รู้ใจ จำกัด เริ่มวันละ 5 บาท เบี้ยคงที่ 5 ปี ซื้อง่ายใน 5 นาที อายุรับประกัน 18-60 ปี (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปี) สมัครง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ จ่ายเบี้ยคงที่ 5 ปี ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เคลมเงินก้อนได้ คุ้มครองมะเร็งสูงสุด 3 ล้านบาท มะเร็งผิวหนังสูงสุด 2 แสนบาท (ขึ้นอยู่กับแผน) รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 2 สัปดาห์ เบี้ยประกันภัยนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 

ความคุ้มครอง 

 • ทุกชนิด ทุกระยะ (รวมมะเร็งผิวหนัง Melanomas ชนิดร้ายแรง) สูงสุด 3,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผน)โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอก ดังนี้
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งต่อมไทรอยด์, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งผิวหนัง Melanomas, กลุ่มเนื้องอก
 • ไม่รวมถึงมะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanomas ข้างต้น) และเนื้องอกที่มีผลพยาธิจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-malignant Lesion)
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งของไขกระดูก มะเร็งเนื้อรก
 • โดยไม่รวมถึง มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งต่อมไทรอยด์, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ลุกลาม, มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanomas ชนิดร้ายแรง), กลุ่มเนื้องอก, มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี, มะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำ
 • มะเร็งผิวหนังชนิดต่างๆ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง Melanomas ชนิดร้ายแรง) สูงสุด 200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผน)
 • โรคมะเร็งผิวหนังชนิด Hyperkeratoses, Basal Cell และ Squamous รวมถึงมะเร็งชนิด Melanomas

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก 

เช็คราคา : คลิก 

 

สิทธิ "บัตรทอง" รักษามะเร็งทุกที่ 

 

นอกจากนี้ สำหรับ ประชาชนคนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการปรับระบบ "บัตรทอง" ผู้ป่วย "โรคมะเร็ง" ไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว ไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิดยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะได้ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกไปรับบริการผ่าน 3 ช่องทาง คือ

 

1) ผ่านสายด่วน สปสช. 1330

2) แอปพลิเคชัน สปสช.

3) ติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรง เฉพาะที่โรงพยาบาลรักษามะเร็ง

 

โดยให้บริการตามโปรโตคอลรักษามะเร็ง บริการระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล (Tele pharmacy) และการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy) โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 ในโรงพยาบาลรักษามะเร็งที่มีความพร้อมทั่วประเทศ โดยความร่วมมือกับกรมการแพทย์ที่ได้จัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงเพื่อให้บริการ