เด็กอายุ 5-12 ปี ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 61%

เด็กอายุ 5-12 ปี ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 61%

ศธ.เผยยอดนักเรียนอายุ 5-12 ปี ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 3.18 ล้านคน คิดเป็น 61% จากนักเรียนทั้งหมด5.25 ล้านคน ไม่ประสงค์ฉีด 2.07 ล้านคน คิดเป็น 39% พร้อมระบุ 3 ภาคเด็กต้องการฉีดมากกว่า 60%

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ข้อมูลข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า

จำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ช่วงอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ทั้งหมด 5,254,366 คน

  • ประสงค์ฉีด 3.18 ล้านคน คิดเป็น 61%
  • ไม่ประสงค์ฉีด 2.07 ล้านคน คิดเป็น 39%

เด็กอายุ 5-12 ปี ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 61%
 

 

 

เผย 3 ภาคเด็กต้องการฉีดมากกว่า 60%

ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายภาค พบเด็กอายุ 5-12 ปี ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีดังนี้ 

  • ภาคเหนือ ประสงค์ฉีด 61% ของภาค
  • ภาคอีสาน ประสงค์ฉีด 59% ของภาค
  • ภาคตะวันออก ประสงค์ฉีด 62% ของภาค
  • ภาคตะวันตก ประสงค์ฉีด 57% ของภาค
  • ภาคกลาง ประสงค์ฉีด 66% ของภาค
  • ภาคใต้ ประสงค์ฉีด 55% ของภาค 

เด็กอายุ 5-12 ปี ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 61%