อาการข้างเคียง "วัคซีนไฟเซอร์"เด็ก5-11ปี

อาการข้างเคียง "วัคซีนไฟเซอร์"เด็ก5-11ปี

สธ.เตรียมประชุมแนวทาง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5 ปีขึ้นไป 22 ธ.ค.นี้  ขณะที่อย.ระบุใช้วัคซีนรุ่นปัจจุบันตัวเดียวกับผู้ใหญ่ได้   ปริมาณน้อยลง ใช้ขนาด 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ ฉีด

 จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) อนุมัติวัคซีนโควิด-19ของบริษัทไฟเซอร์ โดยขยายกลุ่มอายุการใช้วัคซีนไฟเซอร์ เป็นตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากเดิมที่อนุญาตตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กเล็ก

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ได้นัดหมายคณะอนุสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อมาร่วมให้คำแนะนำในวันที่ 22ธ.ค.นี้ และให้ความเห็นในการปรับมาตรการฉีดวัคซีน พร้อมประสานกับบริษัทฯ ผู้ผลิต ในเรื่องวัคซีนที่ได้ทำสัญญาซื้อไว้ ให้ดำเนินการส่งมาตามสัญญา เนื่องจากวัคซีนที่มีในขณะนี้ เป็นสูตรทั่วไป ฉีดในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไปตามที่ได้ขอขึ้นทะเบียนไว้กับ อย. จึงต้องประสานไปทางบริษัทฯ ว่า หากจะนำมาฉีดให้อายุ 5 ปีขึ้นไปจะต้องใช้วัคซีนในสูตรเด็กเฉพาะเลยหรือไม่ ต้องขอความชัดเจนกับผู้เกี่ยวข้องก่อน

     “แม้ว่าจะมีการอนุมัติขยายอายุใช้วัคซีนแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศให้เข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์  โดยต้องประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ก่อน เพื่อจัดทำแผน เตรียมความพร้อม และเช็กตัวเลขจำนวนเด็กในช่วงอายุดังกล่าว  ที่ผ่านมา การฉีดในโรงเรียน ข้อดีคือ เร็ว สะดวก เบื้องต้นก็จะใช้รูปแบบเดิมเป็นหลัก และเป็นการฉีดโดยความสมัครใจของผู้ปกครองเท่านั้น” นพ.โอภาสกล่าว

         ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่ขยายการใช้ในเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปนั้น ตัวยาที่ทางผู้ผลิตนำไปศึกษาและฉีดเป็นตัวยาเหมือนกันกับผู้ใหญ่ แต่การฉีดให้เด็ก 5-11 ปี จะใช้ปริมาณ 10 ไมโครกรัม หรือ 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ และฉีดเข็มที่ 2 ห่างออกไป 21 วัน ดังนั้น สามารถใช้วัคซีนที่มีในปัจจุบันได้ แต่จะใช้เลยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะอนุสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ว่าจะประกาศให้ใช้ตอนไหน เนื่องจากมีการทำสัญญาร่วมกับไฟเซอร์ในการซื้อล็อตถัดไปด้วย โดยบริษัทไฟเซอร์พัฒนาขวดแบบใหม่ แต่ตัวยายังเหมือนเดิม

     “ทุกตัวของไฟเซอร์ฉีดในเด็กได้ ความต่างของการให้วัคซีน คือ ปริมาณการใช้วัคซีนในแต่ละช่วงอายุ เด็กต้องฉีดเท่าไหร่ ผู้ใหญ่เท่าไหร่ การผสมตัวยา น้ำกลั่น  ซึ่งจุดฉีดต้องดูเรื่องนี้  เป็นเรื่องการบริหารจัดการ” นพ.ไพศาล กล่าว

      ผู้สื่อข่าวถามถึง อาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนในเด็ก 5-11 ปี นพ.ไพศาล กล่าวว่า การใช้ปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ ใช้เพียง 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ ดังนั้น อาการไม่พึงประสงค์ก็น้อยลง ในสหรัฐอเมริกาใช้ไปแล้ว 7 ล้านคน มีผลข้างเคียงน้อย ไม่มีอาการรุนแรง อย.จึงอนุมัติขยายการใช้ เพราะประโยชน์การฉีดให้เด็กมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น