อย. อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก 6 ปีขึ้นไป

อย. อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก 6 ปีขึ้นไป

อย. อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก 6 ปีขึ้นไป คร.ระบุว่าอยู่แล้ว 6 ล้านโดส ไม่ต้องจัดซื้อมาเพิ่มเติม

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2565) กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา ของวัคซีนซิโนแวค ซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม และวัคซีนซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 

ปัจจุบันวัคซีนทั้ง 2 ชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้รับอนุญาต คือ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด มาขอขยายอายุในช่วง 3-17 ปี ซึ่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้วได้อนุมัติให้ขยายอายุกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทั้ง 2 ราย ส่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อพิจารณาขยายในกลุ่มอายุ 3 -5 ปี ต่อไป

 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตอบคำถามถึงกรณีราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ไม่แนะนำฉีดวัคซีนซิโนแวคในเด็ก 3 ขวบขึ้นไป ว่า การฉีดวัคซีนใดก็ตาม โดยเฉพาะวัคซีนโควิด-19 เราคำนึงถึงประสิทธิภาพของวัคซีนและความปลอดภัย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนนี้ ทั้งนี้ เห็นตรงกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ว่า วัคซีนใดก็ตาม ประเทศไทยยึดหลักการฉีดโดยความสมัครใจ ส่วนความปลอดภัยเราก็มี อย.ดูแล เชื่อว่าข้อมูลต่างๆ ได้ปรึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เมื่อไหร่ที่ได้การรับรองขึ้นทะเบียนฉีดได้ สธ.ก็จะดำเนินการต่อไป

นพ.โอภาส กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันคือ โควิด-19 ไม่เลือกติดเชื้อเฉพาะเด็กหรือผู้ใหญ่ สำหรับการระบาดใหญ่ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค.64 เราพบเด็ก 5-11 ปีติดเชื้อถึง 123,403 ราย อายุ 12-17 ปีอีก 111,952 ราย ขณะที่ เฉพาะวันที่ 1 ม.ค. - 2 ก.พ.65 พบเด็ก 5-11 ปีติดเชื้อแล้ว 13,600 ราย ส่วนอายุ 12-17 ปี อีก 12,126 ราย

"หากเทียบผู้ติดเชื้อตามอายุต่างๆ ในจำนวน 100 ราย ในการระบาดระลอกแรกๆ เด็กติดเชื้อ 1% แต่เทียบในระลอกล่าสุด กับระลอกเม.ย.64 ที่เป็นการระบาดใหญ่ พบว่าติดเชื้อ 100 ราย จะเป็นเด็ก 5-11 ปีถึง 6% ส่วนอายุ 12-17 ปีอีก 5.6% จะเห็นว่ามีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น" นพ.โอภาส กล่าว

เมื่อถามถึงวัคซีนซิโนแวคที่ประเทศไทยสั่งซื้อ การบริจาคและจำนวนคงเหลือ นพ.โอภาส กล่าวว่า เรานำเข้าวัคซีนซิโนแวคมาตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.64 ซึ่งครบรอบ 1 ปีพอดี โดยล็อตแรกๆ ที่เข้ามาก็ได้รับความสนใจติดตามข้อมูลตลอด ดังนั้น หากรวมกันทุกล็อตที่ซื้อจากจีนก็จะเท่ากับ 30 ล้านโดส รับบริจาคมาอีก 2.99 ล้านโดส รวมทั้งหมด 33 ล้านโดส ทั้งนี้ ยอดการฉีดซิโนแวค เฉพาะที่คีย์ข้อมูลแล้ว ประมาณ 27 ล้านโดส ส่วนหนึ่งยังไม่ได้คีย์ข้อมูล และยังมีเก็บที่ รพ.จังหวัดๆ รวม 6 ล้านโดส จึงไม่ต้องฉีดเพิ่ม