คร.รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก GIZ เยอรมัน สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19

คร.รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก GIZ เยอรมัน สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19

กรมควบคุมโรครับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้แทน GIZ ประจำประเทศไทย ตู้แช่เเข็ง จำนวน 4 ตู้ เข็มฉีดยาเเละกระบอกฉีดยากว่า 51,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ครอบคลุม เเละเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนครอบคลุมเเล้วกว่า 75%

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2565) ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายเเพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากนายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit : GIZ) ประกอบด้วย ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ- 40 องศาเซลเซียส ถึง - 86 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บวัคซีน จำนวน 4 ตู้ เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาแบบ low dead space จำนวนกว่า 51,000 ชุดเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมการรับมอบ คือ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เเละ Mr. Hans-Ulrich Suedbeck อัครราชทูต และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทยนายเเพทย์โอภาส กล่าวว่า ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษสำหรับเก็บวัคซีน รวมถึงชุดเข็มฉีดวัคซีนจะเพิ่มศักยภาพในการฉีดวัคซีนของไทย รวมถึงสนับสนุนระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain System) และจุดบริการ ฉีดวัคซีนให้สามารถเก็บรักษาเเละฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่จำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำมากได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ไฟเซอร์และโมเดอร์น่า นอกจากนี้ยังเพิ่มความครอบคลุมในประชาชนที่อาศัยในประเทศไทย ให้ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งเข็มเริ่มต้น (เข็มที่ 1 และ 2) หรือเข็มกระตุ้น ข้อมูลของ MOPH Immunization Center เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 รายงานว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ไปเเล้วกว่า 115 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 52 ล้านราย ครอบคลุมประชากรเเล้วกว่าร้อยละ 75 กระตุ้นเข็มที่ 2 และกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็นจำนวน 48 ล้านราย และ 14 ล้านราย ตามลำดับ
       การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร อาทิ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย (Embassy of Germany), กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ), องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย (GIZ), สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (Health Division of ASEAN Secretariat)

        นายฮานส์ อูลริช ซูดเบค อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย การระบาดใหญ่ในครั้งนี้จะสามารถเอาชนะได้ก็ต่อเมื่อการแพร่กระจายของโรคถูกควบคุมได้ทั่วโลก ผมมีความยินดีที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยโดยการบริจาคตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำรวมถึงเข็มและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบางรวมถึงประชากรที่มีความเสี่ยงตามพื้นที่แนวชายแดนของประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์
           โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านสาธารณสุขในภูมิภาค ระหว่างอาเซียน-เยอรมัน การบริจาคครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานกับประเทศไทย ในขณะที่เรากำลังเฉลิมฉลอง 160 ปี ความสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย ในปี 2565 นี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา เยอรมนีได้สนับสนุนประเทศไทยเป็นประเทศแรกในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรป ด้วยการบริจาควัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19” “เราเชื่อว่าการเข้าถึงวัคซีน ยา และการตรวจหาเชื้ออย่างเท่าเทียม ยุติธรรม และอยู่ในราคาที่จับต้องได้
         รวมถึงให้การป้องกันกับผู้มีความเสี่ยงสูงเป็นการช่วยชีวิตวิธีหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นเรามุ่งเน้นที่จะรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนนับล้าน ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศและแบบพหุภาคี เช่น โครงการ COVAX โดยการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะเป็นประธานของ G7” นายซูเบคกล่าวเพิ่มเติม