เช็ค! Upskill แรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบีย มีสายงานไหนบ้าง?

เช็ค!  Upskill แรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบีย มีสายงานไหนบ้าง?

รมว.แรงงาน มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับส่งแรงงานไทยไปประเทศซาอุดีอาระเบีย ใน 6 กลุ่มอาชีพ


นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ สามารถปรับตัวให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้แก่แรงงานไทยไปทำงานในตลาดต่างประเทศ ซึ่งประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดแรงงานสำคัญ

ในอดีตมีแรงงานไทยไปทำงานจำนวนมาก และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศไทยจำนวนมหาศาล ซึ่งประเทศนี้มีความต้องการแรงงานในตำแหน่ง วิศวกร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานคอมพิวเตอร์ พ่อครัวหรือเชฟ พนักงานโรงแรม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้ควบคุมงานด้านโลจิสติกส์ ช่างเจียระไน และพนักงานขับรถบรรทุก

 

  •  ลุย Upskill แรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมการรองรับส่งแรงงานไทยไปประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเร่งพัฒนาทักษะพร้อมทั้งดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการดังกล่าว 

นายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้เรียกประชุมหน่วยงานทั่วประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เตรียมความพร้อมฝึกทักษะแรงงานไทยป้อนตลาดแรงงานซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเปิดตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบียซึ่งมีความต้องการแรงงานฝีมือคนไทยเป็นจำนวนมาก

ขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เตรียมความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า รวมถึงทักษะด้านภาษา

 

  • เช็คสาขาที่เปิดอบรมแรงงานไปซาอุดีฯ

ทั้งนี้ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ พร้อมเตรียมเปิดฝึกอบรมได้ทันที ทั้งด้านความรู้ ทักษะฝีมือในสาขาหรือตำแหน่งงานที่จะไปทำงาน รวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม เน้นบูรณาการข้อมูลความต้องการตำแหน่งงานกับกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินการฝึกได้ตรงกับความต้องการในต่างประเทศ 

นายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความพร้อมสำหรับการพัฒนากำลังแรงงานไทย เพื่อส่งออกแรงงานไปทำงานซาอุดีอาระเบีย มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบของหน่วยงานภายใน จำนวน 77 แห่ง เปิดให้บริการ จำนวน 40 สาขา จำแนกออกเป็น 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง จำนวน 11 สาขา เช่น ช่างประปา ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ช่างสีอาคาร

2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 8 สาขา เช่น ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมเอกซ์เรย์ ช่างตัดโลหะ

3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล จำนวน 11 สาขา เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างไฟฟ้าในรถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรกลหนัก

4. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 สาขา เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าโรงงานหรือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  

5. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

6. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ผู้ช่วยงานบ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานประกอบอาหาร และศูนย์ทดสอบของหน่วยงานภายนอก จำนวน 487 แห่ง สามารถรองรับได้วันละ 10,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 13 แห่ง อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ