"เปิดประเทศ" ม.ค.65 เข้าไทยติดเชื้อสะสม 5,461 ราย

"เปิดประเทศ" ม.ค.65 เข้าไทยติดเชื้อสะสม 5,461 ราย

ศบค. รายงานผลการ "เปิดประเทศ" จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 1-23 ม.ค.65 ติดเชื้อสะสม 5,461 ราย ขณะที่ทั่วโลก ติดเชื้อรายใหม่ 2.1 ล้านราย ติดเชื้อสะสมกว่า 35 ล้านราย

วันนี้ (24 ม.ค.65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่ 1-23 ม.ค.65 ผู้เดินทางมาทั้งหมด 154,969 ราย ติดเชื้อสะสม 5,461 ราย คิดเป็น 3.53% แบ่งเป็น 

 

ระบบ Test & Go เดินทางสะสม 68,049 ราย ติดเชื้อ 2,563 ราย คิดเป็น 3.77% 

ระบบแซนด์บ็อกซ์ เดินทางสะสม 60,234 ราย ติดเชื้อ 2,311 ราย คิดเป็น 3,84%

ระบบกักตัว เดินทางสะสม 26,413 ราย ติดเชื้อ 587 ราย คิดเป็น 2.22%

 

"เปิดประเทศ" ม.ค.65 เข้าไทยติดเชื้อสะสม 5,461 ราย

 

  • ทั่วโลกติดเชื้อรายใหม่ 2.1 ล้านราย 

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

 

- ติดเชื้อรายใหม่ 2,166,916 ราย

- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 351,995,643 ราย

- อาการรุนแรง 95,653 ราย

- รักษาหายแล้ว 279,758,009 ราย

- เสียชีวิตใหม่ 4,627 ราย 

- เสียชีวิตสะสม 5,614,512 ราย

 

  • อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

 

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 71,925,931 ราย

2. อินเดีย จำนวน 39,542,435 ราย

3. บราซิล จำนวน 24,044,437 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 16,692,432 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 15,859,288 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 2,384,639 ราย

 

"เปิดประเทศ" ม.ค.65 เข้าไทยติดเชื้อสะสม 5,461 ราย

  • ไทยติดเชื้อใหม่ 7,139 ราย

 

สำหรับ "สถานการณ์โควิด-19" ประเทศไทย ติดเชื้อรายใหม่ 7,139 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 6,924 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 195 ราย จากเรือนจำ 20 ราย ติดเชื้อสะสม 2,384,639 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 13 ราย เสียชีวิตสะสม 22,045 ราย หายป่วยเพิ่ม 8,100 ราย หายป่วยสะสม 2,280,109 ราย กำลังรักษา 82,485 ราย อาการหนัก 550 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 114 ราย  

 

"เปิดประเทศ" ม.ค.65 เข้าไทยติดเชื้อสะสม 5,461 ราย

 

  • เสียชีวิต 92% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง 

 

สำหรับรายงานผู้เสียชีวิตจาก "โควิด-19" รายใหม่ 13 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 3 ราย ทั้งหมดเป็นชาวไทย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 10 ราย คิดเป็น 77% และกลุ่มโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็น 15% รวมทั้งสองกลุ่ม 92% ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก และครอบครัว

 

"เปิดประเทศ" ม.ค.65 เข้าไทยติดเชื้อสะสม 5,461 ราย

  • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 112 ล้านโดส 

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 23 ม.ค. 2565) รวม 112,471,503 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 52,065,518 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 48,160,766 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 12,245,219 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 23 มกราคม 2565

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 588,908 โดส

เข็มที่ 1 : 49,456 ราย

เข็มที่ 2 : 101,051 ราย

เข็มที่ 3 : 438,401 ราย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

"เปิดประเทศ" ม.ค.65 เข้าไทยติดเชื้อสะสม 5,461 ราย