"สหราชอาณาจักร - คณะบริหารธุรกิจฯ"อันดับหนึ่งเด็กไทยเรียนในต่างประเทศ

"สหราชอาณาจักร - คณะบริหารธุรกิจฯ"อันดับหนึ่งเด็กไทยเรียนในต่างประเทศ

บริติช เคานซิล เผยคนไทยนิยมเรียนต่อสหราชอาณาจักร อันดับหนึ่ง ขณะที่ 5 สาขายอดนิยม บริหารธุรกิจและการจัดการ ยังคงคว้าแชมป์ต่อเนื่อง พร้อมเปิดทุนการศึกษาเรียนต่อมหาวิทยาลัยดังทั่วสหราชอาณาจักร

นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติอุดมศึกษา (HESA) สหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดมุ่งหมายอันดับหนึ่งสำหรับนักเรียนไทยที่เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562/63 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักศึกษาชาวไทยกว่า 15,496 คน เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

  • โดยสหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายอันดับ 1 ด้วยจำนวนนักศึกษาชาวไทย 7,140 คน คิดเป็น 46% 
  • รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา จำนวน 5,220 คน คิดเป็น 35% และออสเตรเลีย จำนวน 2,010 คน คิดเป็น 13% 
  • 5 อันดับสาขายอดนิยมที่คนไทยเรียนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผลสำรวจยังพบว่า สาขายอดนิยมที่ชาวไทยเลือกศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร มีดังนี้ 

  • อันดับ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  คิดเป็น 39% 
  • อันดับ 2 สาขาวิศวกรรม คิดเป็น 12%
  • อันดับ 3 สาขาสังคมวิทยา คิดเป็น7% 
  •  อันดับ 4 สาขากฎหมาย คิดเป็น 7% 
  • อันดับ 5 สาขาความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ คิดเป็น 5%

โดยคาดว่าคาดว่าในปีการศึกษา 2564/65 สหราชอาณาจักรจะยังคงเป็นประเทศที่คนไทยจะเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากที่สุด ซึ่งทางสหราชอาณาจักรเองได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีจำนวนนักศึกษานานาชาติไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรกว่า 600,000 คน ภายในปี 2573

 

  • เช็ค 8 ทุนจากมหาวิทยาลัยดังทั่วสหราชอาณาจักร

นางเฮลก้า กล่าวเสริมว่า บริติช เคานซิล  ในฐานะองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักร ได้ดำเนินการส่งเสริมโอกาสในการศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักรให้กับนักเรียนไทย และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร โดยในปีการศึกษา 2565/66 ที่จะถึงนี้ บริติช เคานซิล ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา “GREAT Scholarships” จำนวน 8 ทุน จาก 8 สถาบันการศึกษา และทุน “GREAT Scholarships for justice and law” จำนวน 2 ทุนจาก 2 สถาบันการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านความยุติธรรมและกฎหมาย โดยบริติช เคานซิล หวังว่าทุนดังกล่าวจะหนึ่งในโอกาสสำคัญสำหรับนักเรียน นักศึกษาชาวไทยที่ต้องการหาประสบการณ์การศึกษาเพิ่มเติมจากสหราชอาณาจักร

สำหรับทุนการศึกษา “GREAT Scholarships 2022-23” บริติช เคานซิล สนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 8 ทุน จาก 8 มหาวิทยาลัย ทั่วสหราชอาณาจักร และเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว โดยรายละเอียดระยะเวลาการยื่นขอรับทุนการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย มีดังนี้

1.University of Kent เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2565

2.Imperial College London เปิดรับสมัครถึง 14 มีนาคม 2565

3.Nottingham Trent University เปิดรับสมัครถึง 11 พฤษภาคม 2565

4.Newcastle University เปิดรับสมัครถึง 25 พฤษภาคม 2565

5.Cardiff University เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565

6.University of Cumbria เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565

7.University of Hull เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565

8.University of Derby เปิดรับสมัครถึง 1 มิถุนายน 2565

นอกจากนั้น ทุนการศึกษา GREAT Scholarships for justice and law จาก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. University of Dundee เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565

 2. University of Kent เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2565

 

  • เรียนต่อสหราชอาณาจักร ต้องทำอย่างไรบ้าง?     

GREAT Scholarship 2022-23” เป็นทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้ แคมเปญ GREAT Britain  เพื่อให้นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ 15 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร โดยแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 440,000 บาท หรือ 10,000 ปอนด์ เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี

นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบหลักสูตรอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรสามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อพำนักในสหราชอาณาจักรได้ต่อหลังจบการศึกษาเพื่อหาประสบการณ์ทำงาน ผ่านโครงการ Graduate Route ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีหรือโท สามารถยื่นพำนักได้ 2 ปี ส่วนผู้ที่จบปริญญาเอกสามารถยื่นพำนักต่อได้ 3 ปี