แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยโมเดอร์นาใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้

แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยโมเดอร์นาใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้

"หมอยง" ย้ำกระตุ้นเข็ม 3 หลังฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม มีผลอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ขณะที่วัคซีนกลุ่ม Virus vector และ mRNA มีผลข้างเคียงมาก แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นาใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้ระดับเพียงพอ อาการข้างเคียงน้อย

วันนี้ (16 ม.ค.2565)ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan  ระบุถึงโควิด-19 วัคซีน อาการข้างเคียงจากวัคซีนชนิดต่างๆ ว่า ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ ที่ทำอยู่ ในการกระตุ้นเข็ม 3 หลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม

 

  • วัคซีนเชื้อตายอาการข้างเคียงน้อยกว่า mRNA

การกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกันที่มีในประเทศไทย การติดตามอาการหลังการฉีด 14 วัน จะเห็นได้ชัดเจนว่า อาการข้างเคียงในช่วง 7 วันแรกถ้าเปรียบเทียบกัน ซิโนฟาร์ม หรือวัคซีนเชื้อตายจะมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ไม่มีใครมีไข้เลย ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการเจ็บบริเวณฉีด

แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยโมเดอร์นาใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้

อาการข้างเคียงจะพบได้มากขึ้นในกลุ่มของ Virus vector และ mRNA อย่างเห็นได้ชัดเจน

วัคซีน mRNA เมื่อฉีดขนาดเต็มโดส วัคซีน โมเดอร์นา จะมีอาการข้างเคียงมากกว่า

 

 

  • ฉีดโมเดอร์นาใช้ขนาดเพียงครึ่งกระตุ้นภูมิต้านทานได้

จากการศึกษาการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA โมเดอร์นา การใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้ระดับเพียงพอ ใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับการให้ขนาดแบบเต็มโดส แต่อาการข้างเคียงจะน้อยกว่า