"หมอยง" เผย "โอมิครอน" ระบาดเร็ว กำลังแทนที่เดลตา

"หมอยง" เผย "โอมิครอน" ระบาดเร็ว กำลังแทนที่เดลตา

"หมอยง" เผย "โอมิครอน" ระบาดรวดเร็ว กระจายไปทั่วโลก ขยายตัวเพิ่มขึ้น และกำลังจะเข้ามาแทนที่ "สายพันธุ์เดลตา" ในที่สุด จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยระบุว่า โควิด-19 โอมิครอน อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังจะแทนที่ เดลตา โอมิครอน ระบาดได้รวดเร็วมาก กระจายไปทั่วโลก ขยายตัวเพิ่มขึ้นและกำลังจะเข้ามาแทนที่ สายพันธุ์เดลตา

 

จากการศึกษาติดตามของศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส ที่จุฬา โดยตัวอย่างทั้งหมดจะเป็นตัวอย่างที่กรุงเทพฯ ในระยะแรกก่อนปีใหม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หลังจากนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ติดเชื้อในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ และวันที่ 10 มกราคม เป็นตัวอย่างที่ตรวจในผู้ติดเชื้อที่ติดในประเทศไทยล้วนๆ ไม่ตรวจผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้ว

จะเห็นว่าจำนวนการตรวจพบสายพันธุ์ โอมิครอน มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังจะมาแทนที่สายพันธุ์เดลตาเกือบทั้งหมด เร็วกว่าที่คาดการณ์คิดไว้ แต่เดิมคิดว่าสายพันธุ์ โอมิครอน จะมาแทนที่ทั้งหมดในปลายเดือนมกราคมจากข้อมูลนี้สายพันธุ์ โอมิครอน เพิ่มจำนวนอัตราการติดเชื้อได้เร็วกว่า สายพันธุ์เดลตา มาก ในช่วงสายพันธุ์เดลตาที่จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์แอลฟา ยังใช้เวลานานกว่านี้

 

"หมอยง" เผย "โอมิครอน" ระบาดเร็ว กำลังแทนที่เดลตา

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการแพร่กระจาย โดยเฉพาะการติดต่อในสายพันธุ์ โอมิครอน แพร่กระจายได้เร็วมาก จึงสามารถที่จะมาแทนที่สายพันธุ์เดลตา ตามหลักวิวัฒนาการ ของไวรัส และในที่สุด สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยก็จะเป็นโอมิครอน

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์