สปสช. ชวนผู้ป่วย "Home Isolation" ประเมินผลการดูแลผ่าน Line @nhso

สปสช. ชวนผู้ป่วย "Home Isolation" ประเมินผลการดูแลผ่าน Line @nhso

สปสช. แนะผู้ติดเชื้อโควิด-19 "Home Isolation” พิสูจน์ตัวตนการเข้ารับบริการ พร้อมร่วมทำแบบติดตามประเมินผลการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ผ่าน Line สปสช. @nhso หลังรับบริการ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงหรือมีอาการมาก ตามระบบบริการจะถูกนำส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที แต่ในกลุ่มติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียว ทั้งเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่

 

แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้เข้าถึงบริการ สปสช. ได้จัดระบบการดูแล ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home Isolation : HI) โดยร่วมกับหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเอกชน เป็นต้น 

 

สปสช. ชวนผู้ป่วย "Home Isolation" ประเมินผลการดูแลผ่าน Line @nhso

 

  • 3 ขั้นตอนง่ายๆ 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ติดเชื้อจะได้รับการดูแลในระบบ Home Isolation ที่ผ่านมา สปสช. ได้พัฒนาระบบในการยืนยันการรับเข้าบริการจากหน่วยบริการของผู้ติดเชื้อที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ผ่านทาง Line สปสช. @nhso โดยขั้นตอนการเข้ารับบริการระบบ Home Isolation ผู้ติดเชื้อทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ดังนี้

 

1. พิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการแบบ Home isolation ด้วยการแอดไลน์ @nhso และ Scan QR code กับคลินิก หรือโรงพยาบาลที่รับดูแล (ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนใช้การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก 

 

2. รับการดูแลติดตามอาการ รับบริการส่งยา ส่งอาหาร ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ที่วัดไข้แบบดิจิทัล เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นต้น นอกจากนี้ในบางรายที่จำเป็นอาจมีการเอกซเรย์ปอด ตรวจ RT-PCR จนหายป่วย และการส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลกรณีอาการเปลี่ยนแปลง

 

สปสช. ชวนผู้ป่วย "Home Isolation" ประเมินผลการดูแลผ่าน Line @nhso

3. เมื่อหายป่วยหรือในกรณีที่ส่งต่อรักษา ซึ่งพ้นจากความดูแลของคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ดูแล ให้ทำแบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทาง Line สปสช. @nhso เพื่อยืนยันการรับบริการ เข้าไปที่เมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 เลือกหัวข้อ แบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) โดยให้ตอบคำถาม 12 ข้อ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่ สปสช. จะนำไปพัฒนาระบบบริการต่อไป 

 

“สปสช. ขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าสู่ระบบ Home isolation ในการพิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ และทำแบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทาง Line สปสช. @nhso ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ที่นอกจากเป็นการยืนยันการรับบริการแล้ว ยังทำเป็นหลักฐานการบริการให้กับหน่วยบริการที่ใช้ในการเบิกจ่ายค่าบริการได้ และขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการสะท้อนเห็นให้กับ สปสช. ด้วย” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

สปสช. ชวนผู้ป่วย "Home Isolation" ประเมินผลการดูแลผ่าน Line @nhso