Walk in เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ แอสตร้าฯ จำนวนมาก เช็คเลย

Walk in เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ แอสตร้าฯ จำนวนมาก เช็คเลย

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดวอล์คอิน (Walk in) ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (Booster) เป็น "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า (สามารถเลือกชนิดวัคซีนเองได้) จำนวนมากรวมกว่า 9 วัน เช็คเลย

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดวอล์คอิน (Walk in) ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (Booster) เป็น "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า (สามารถเลือกชนิดวัคซีนเองได้) ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ : KICE และ ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซารวมกว่า 9 วัน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์-แอสตร้า จนกว่าวัคซีนจะหมดถึง 14 ม.ค.2565

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" จ.นนทบุรี รวมกว่า 100,000 โดส เช็ค 2 เงื่อนไขสำคัญ

- อัพเดท 16 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

- วันนี้ Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 "โมเดอร์นา" จ.สมุทรสาคร ฟรี จำนวนจำกัด

 

นอกจาก ฉีดวัคซีนเข็ม 3 (Booster) เป็น "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า และสามารถเลือกชนิดวัคซีนเองได้แล้ว ยังเปิดวอล์คอินเข็ม 1 มีวัคซีนทุกสูตรให้เลือก และเข็ม 2 สำหรับผู้ที่ครบกำหนดด้วย

 

สามารถวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันที่ 10 - 13 มกราคม 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ : KICE รับวันละ 4,000 คน

 

วันที่ 21, 23, 24, 25 และ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา รับวันละ 2,000 คน

 

กรณีหากจะบูสเข็ม 3 นำเอกสารรับรองการฉีดทั้ง 2 เข็มไปด้วยหรือเปิดจากแอพฯ หมอพร้อมแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่จุดให้บริการวัคซีน

 

Walk in เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ แอสตร้าฯ จำนวนมาก เช็คเลย