เช็คด่วน 101 จุด "ฉีดวัคซีนโควิด" พื้นที่ กทม.

เช็คด่วน 101 จุด "ฉีดวัคซีนโควิด" พื้นที่ กทม.

อัพเดท เช็คด่วน 101 จุด "ฉีดวัคซีนโควิด" พื้นที่ กทม. กรุงเทพมหานคร

กทม. รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์ใหม่ โควิดโอมิครอน วัคซีนเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้การเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 ให้กับประชาชนที่อยู่ใน กทม. ให้ครบทุกคนต้องทำให้เร็วที่สุด ซึ่งในตอนนี้ คน กทม. ได้รับวัคซีนเข็ม 3 แล้วจำนวน 24.65%

กทม. ได้เพิ่มจุดฉีดวัคซีนทั่ว กทม. 101 จุด ที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก ใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนานในสถานที่แออัด โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวผ่าน แอปฯ QueQ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานที่ ดังนี้

1 ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

31 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (11 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และ 20 โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ)

69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม.

นอกจากจุดฉีดวัคซีน 101 แห่งแล้ว กทม. ยังคงให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชนให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางได้ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

เช็คด่วน 101 จุด "ฉีดวัคซีนโควิด" พื้นที่ กทม.

เช็คด่วน 101 จุด "ฉีดวัคซีนโควิด" พื้นที่ กทม. เช็คด่วน 101 จุด "ฉีดวัคซีนโควิด" พื้นที่ กทม.