ติดเชื้อ "โควิด" กักตัวที่บ้าน เตรียมรับมือ "โอมิครอน"

ติดเชื้อ "โควิด" กักตัวที่บ้าน เตรียมรับมือ "โอมิครอน"

เช็คตัวเอง กรณีการติดเชื้อ "โควิด" กักตัวที่บ้าน เตรียมรับมือ "โอมิครอน"

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ กรณี ติดเชื้อโควิด กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร?

1. ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม
2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา
3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ/เจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
4. ให้นมบุตรได้ (กรณีมารดาให้นม)
5. ทำความสะอาดห้องน้ำ & โถสุขภัณฑ์ ด้วยน้ำและ โซเดียมไฮโปคลอไลด์ 5%
6. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
7. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น
8. ทิ้งหน้ากากอนามัย & ขยะปนเปื้อน ในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง

**วัดไข้ และออกซิเจนในเลือดทุกวัน
ติดเชื้อ \"โควิด\" กักตัวที่บ้าน เตรียมรับมือ \"โอมิครอน\"

แผนรับมือโควิด ระลอก ม.ค.65

มาตรการสาธารณสุข

ㆍชะลอการระบาด

ㆍฉีดวัคซีน เพิ่มภูมิต้านทาน

ㆍคัดกรองด้วย ATK

ㆍเฝ้าระวังกลายพันธุ์

มาตรการการแพทย์

ㆍสายด่วนดูแลผู้ติดเชื้อ

ㆍระบบดูแลที่บ้านและชุมชน

ㆍช่องทางด่วนส่งต่อเมื่อมีอาการมากขึ้น

ㆍเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้พร้อม

มาตรการสังคม

ㆍประชาชนป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด

ㆍสถานบริการปลอดโควิด

มาตรการสนับสนุน

ㆍ ค่าบริการรักษาพยาบาล

ㆍ ค่าตรวจต่างๆ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

ติดเชื้อ \"โควิด\" กักตัวที่บ้าน เตรียมรับมือ \"โอมิครอน\"