"โควิด-19" ติดเชื้อเพิ่ม 8,511 ราย เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า ในช่วง 1-9 ม.ค. 65

"โควิด-19" ติดเชื้อเพิ่ม 8,511 ราย เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า ในช่วง 1-9 ม.ค. 65

หมอเฉลิมชัย เผย ผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ ติดเชื้อ 8,511 ราย เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า ในช่วง 1-9 มกราคม 2565 เมื่อ "โอมิครอน" สัดส่วนมากขึ้น มีผู้ป่วยอาการน้อยเป็นส่วนใหญ่ แนะรักษาตัวที่บ้าน รพ.สนาม เพื่อให้เตียงหลักใน รพ. เพียงพอ

วันนี้ (9 ม.ค. 65) นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยระบุถึงสถานการณ์ โควิด-19 ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ติดเชื้อเพิ่ม 8,511 ราย เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า ในช่วง 1-9 มกราคม 2565

 

สถานการณ์โควิดระลอกที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยมียอดผู้ติดเชื้อต่ำสุดของระลอกที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 2,305 ราย เนื่องจากในระลอกที่ 4 นี้ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้เริ่มเข้ามาเป็นสายพันธุ์ก่อโรคร่วมกับ สายพันธุ์เดลตา และมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตามสถิติตัวเลขของประเทศตะวันตก คือ เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกสามวัน

 

สำหรับประเทศไทยเราวันนี้ (9 มกราคม 2565) มีผู้ติดเชื้อ 8,511 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับ 1 มกราคม 2565 ติดเชื้อเพิ่ม 2.8 เท่าในช่วงเวลา 9 วันโดยเป็นการเพิ่ม

ผู้ติดเชื้อในระบบ 2.9 เท่า

ติดจากตรวจเชิงรุก 2.1 เท่า

ติดในสถานกักตัว 2.5 เท่า

  • แยกกักที่บ้านเพิ่ม 2.3 เท่า

 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว มีการกระจายตัวเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลอย่างไรบ้าง

พบว่าในช่วง 1-9 มกราคม 2565

ผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า

ในโรงพยาบาลหลักเพิ่ม 1.9 เท่า

โรงพยาบาลสนามเพิ่ม 1.4 เท่า

และแยกกักที่บ้านเพิ่ม 2.3 เท่า

 

โดยตัวเลขผู้รับการรักษาในระบบสุขภาพรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 20,929 ราย

 

เป็นโรงพยาบาลหลัก 13,859 ราย

โรงพยาบาลสนาม 6194 ราย

แยกกักตัวที่บ้าน 1047 ราย

 

จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เข้ารับการรักษาที่เพิ่มขึ้นกว่าครึ่ง เข้ามาดูแลรักษาอยู่ในโรงบาลหลัก มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามและแยกกักที่บ้านซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่จะต้องปรับกันต่อไป

 

เนื่องจากเมื่อไวรัส โอมิครอน มีจำนวนสัดส่วนมากขึ้น ก็ควรจะมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงน้อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งควรดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามและการแยกกักที่บ้านได้ การที่มีผู้ติดเชื้ออาการน้อยเข้ามาครองเตียงในโรงพยาบาลหลักช่วงนี้ จะทำให้จำนวนเตียงในโรงพยาบาลหลักมีไม่เพียงพอที่จะรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงอาการมากในอนาคตได้

  • ติดเชื้อเพิ่ม 8,511 ราย

 

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ 9 มกราคม 2565 ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 

 

ติดเชื้อเพิ่ม 8,511 ราย

ติดในระบบ 7,942 ราย

ติดจากตรวจเชิงรุก 199 ราย

ติดในสถานกักตัว 350 ราย

ติดในเรือนจำ 20 ราย

สะสมระลอกที่สี่ 46,115 ราย

สะสมทั้งหมด 2,269,550 ราย

รักษาหาย 2,605 ราย

สะสม 2,193,867 ราย

รักษาตัวอยู่ 53,858 ราย

โรงพยาบาลหลัก 29,643 ราย

โรงพยาบาลสนาม 21,632 ราย

แยกกักที่บ้าน 1,832 ราย

อาการหนัก 484 ราย

ใช้เครื่องช่วยหายใจ 113 ราย

เสียชีวิต 12 ราย

สะสมระลอกที่สี่ 127 ราย

สะสมทั้งหมด 21,825 ราย

ติดเชื้อเข้าข่าย 1,265 ราย

สะสม 389,361 ราย

 

"โควิด-19" ติดเชื้อเพิ่ม 8,511 ราย เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า ในช่วง 1-9 ม.ค. 65