กทม.เตรียมศูนย์พักคอยฯ 41 แห่ง รับดูแลผู้ป่วย "โควิด" ระลอกใหม่

กทม.เตรียมศูนย์พักคอยฯ 41 แห่ง รับดูแลผู้ป่วย "โควิด" ระลอกใหม่

รับมือ"โควิด" ระลอกใหม่ กทม.เตรียมศูนย์พักคอยฯ 41 แห่ง รับดูแลผู้ป่วย "โควิด" ย้ำเบอร์ 1330 โทรแจ้งนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา

วันที่ 8 ม.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ(Community Isolation : CI) เกียกกาย เขตดุสิต เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองรับกรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาเพิ่มมากขึ้น 

นายขจิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายกำชับให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จำนวน 41 แห่ง รวม 5,158 เตียง โดยขณะนี้ศูนย์พักคอยทั้ง 13 แห่งแรกมีจำนวนเตียงพร้อมรองรับแล้วทั้งหมด 1,826 เตียง และเตรียมพร้อมอีก 28 แห่ง ให้สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. อีก 3,332 เตียง 

กทม.เตรียมศูนย์พักคอยฯ 41 แห่ง รับดูแลผู้ป่วย \"โควิด\" ระลอกใหม่

นายขจิต กล่าวต่อว่า สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เฉพาะสำหรับเด็กและครอบครัว ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกายแห่งนี้เป็น 1 ใน13 แห่งแรกที่เปิดให้บริการได้ก่อน สามารถรับผู้ป่วยเด็กอายุ 5-12 ปี แบ่งเป็นได้ ชาย 26 คน และหญิง 26 คน ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อประจำกลุ่มเขตที่พร้อมเปิดให้บริการอีก 12 ศูนย์ฯ  ได้แก่ 1.บริษัท RBS Logistic จำกัด เขตลาดพร้าว 175 เตียง 2.โรงเรียนการไปรษณีย์ เขตหลักสี่ 118 เตียง 3.ประปาแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 100 เตียง 4.ศูนย์ตันปัน เขตห้วยขวาง 145 เตียง 5.วัดสะพาน เขตคลองเตย 500 เตียง 6.นาซ่า แบงค์คอก เขตสวนหลวง 92 เตียง 7.ศูนย์พักคอย กทม. เขตคันนายาว 127 เตียง 8.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางกะปิ 133 เตียง 9.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตทวีวัฒนา 114 เตียง 10.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (สตรี) เขตบางกอกใหญ่50 เตียง 11.วัดกำแพง เขตภาษีเจริญ 100 เตียง 12.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางขุนเทียน 120 เตียง 

กทม.เตรียมศูนย์พักคอยฯ 41 แห่ง รับดูแลผู้ป่วย \"โควิด\" ระลอกใหม่

ปลัด กทม. กล่าวว่า นอกจากการเปิดบริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ผู้ป่วยโควิดทั้ง 13 แห่งแล้ว กทม.ยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต จำนวน 7 แห่ง โดยดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและเอกชน จำนวนเตียงทั้งสิ้น 4,974 เตียง รวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพิ่มเติมอีก 25,345 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลหลัก 2,922 เตียง โรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียง และ Hospitel 19,525 เตียง 

"กรณีประชาชนติดเชื้อโควิด สามารถแจ้งเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทางสายด่วน โทร. 1330 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินอาการและนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด แต่หากมีกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อผ่านศูนย์เอราวัณ โทร. 1669 ได้อีก 1 ช่องทาง เจ้าหน้าที่จะช่วยประสานข้อมูลเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการต่อไป"ปลัด กทม.กล่าว