วธ.จัดงานวันเด็กออนไลน์ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้  ภูมิใจมรดกศิลปวัฒนธรรมชาติ

วธ.จัดงานวันเด็กออนไลน์ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้  ภูมิใจมรดกศิลปวัฒนธรรมชาติ

วธ.จัดงานวันเด็กออนไลน์ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้ ภูมิใจมรดกศิลปวัฒนธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม 3 ฐาน “ขุมทรัพย์เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8  มกราคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวกและคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต และสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดังนั้น วธ.จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดปรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เน้นรูปแบบออนไลน์  พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม มีจุดวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

 

  •  3 ฐานกิจกรรมออนไลน์ รับวันเด็ก

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ของหน่วยงานสังกัดวธ.ในส่วนกลางนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ อาทิ กิจกรรม“วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง” เช่น เล่นเกมสุภาษิตคำพังเพย เกมจิ๊กซอว์ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โดยร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ  และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจัดกิจกรรม “ขุมทรัพย์เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ มีกิจกรรม 3 ฐาน ได้แก่

1.ฐานหีบสมบัติหาคำตอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนและเมืองสร้างสรรค์อาเซียน

2.ฐานวงล้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน

3.ฐานจิกซอว์คิวบิคต่อเป็นภาพเมืองสร้างสรรค์ของอาเซียน

โดยร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน  อีกทั้งมีกิจกรรมเรียนรู้ดูหอศิลป์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ“Wonderland แดนมหัศจรรย์” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ มีกิจกรรม เช่น การแสดงมายากลสุดพิเศษ โดยสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย การขับร้องเพลงจากแชมป์ “ศาลาเฉลิมกรุง..สืบสานตำนานเพลง" น้องบาร็อก นายชลธาร เซ็นเชาวนิช  การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยเครือข่ายศิลปินเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงเล่านิทานโดยคุณครูตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป และการแสดงหุ่นมือร่วมสมัย โดยคณะ Mommy Puppet สามารถรับชมกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/rcac84

 

  • ย้ำจัดงานเน้นปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคนั้นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จ.นครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี พิพิธภัณสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ชมพิพิธภัณฑ์  เกมเสริมทักษะ ตอบปัญหาชิงรางวัล โดยเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านแฟนเพจ Facebook ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ PhimaiNationalMuseum ,inburimuseumsing ,UbonNationalMuseum  

ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสังกัดวธ.จัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19