ปีใหม่! ฝากคมนาคม กำกับขนส่งสาธารณะ ป้องกันโควิด-19

ปีใหม่! ฝากคมนาคม กำกับขนส่งสาธารณะ ป้องกันโควิด-19

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ขอให้กำกับกิจการขนส่งสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเข้มงวด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (29 ธ.ค.2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขจึงทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ควบคุมกำกับบริการขนส่งสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting

 

 

โดยเน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได เคาน์เตอร์จำหน่ายสธ.ตั๋วโดยสาร เป็นต้น จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ส่วนยานพาหนะให้ทำความสะอาดทุกรอบก่อนและหลังบริการ ผ้าห่ม ปลอกหมอนต้องเปลี่ยนใหม่ กำจัดขยะทุกเที่ยวโดยสาร พิจารณาจัดที่นั่งไม่ให้เกิดความแออัด หากเป็นรถโดยสารปรับอากาศที่เดินทางระยะไกล ใช้เวลาเกินกว่า 4 ชั่วโมง ขอให้พักรถทุก 2-3 ชั่วโมง พร้อมปิดแอร์และเปิดประตูเพื่อระบายอากาศ

 

สำหรับ พนักงานและผู้โดยสารต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส คัดกรองความเสี่ยงก่อนเดินทาง หากใช้เวลาเดินทางนานเกิน 4 ชั่วโมง ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจ ATK ก่อนเดินทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ตลอดเวลาที่เดินทางต้องสวมหน้ากากอนามัย งดเสิร์ฟและรับประทานอาหารบนรถ ล้างมือบ่อยๆ หลังมีการใช้อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย ขอให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ซึ่งหากทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามนี้ จะช่วยให้การเดินทางช่วงปีใหม่เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด และเมื่อกลับมาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ ขอให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ใช้แนวทางการทำงานที่บ้าน 7 วัน หรือมีการตรวจคัดกรองก่อนกลับเข้าทำงาน