คณะสงฆ์ลพบุรี เยี่ยมวัด ช่วยพระ-เณรในสถานการณ์โควิด-19

คณะสงฆ์ลพบุรี เยี่ยมวัด ช่วยพระ-เณรในสถานการณ์โควิด-19

พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร)เจ้าคณะจ.ลพบุรี จับมือผู้ว่าฯ ลพบุรี เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั้ง 11 อำเภอในจ.ลพบุรี

คณะสงฆ์จ.ลพบุรี นำโดย พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าคณะจ.ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ร่วมกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี (พศจ.ลพบุรี) นางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์วัดในอ.พัฒนานิคม ในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ต้นกล้า และพันธุ์พืช ผัก และพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น โดยบูรณาการงานร่วมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

พระเทพเสนาบดี กล่าวว่า การออกเยี่ยมพระภิกษุสามเณรในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามโครงการ “ผู้ว่าฯ เจ้าคณะ พบพระ เยี่ยมวัด” สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยจะนำเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ในสถานการณ์โควิดทุกอำเภอทั้ง 11 อำเภอในจ.ลพบุรี เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ยารักษาโรคไปถวาย รวมทั้งรับฟังข้อปัญหาในการดำรงรักษาวัด การปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์โควิด ที่สำคัญเพื่อเพิ่มขวัญ และกำลังใจ แก่พระภิกษุสามเณร ทั้งขอความร่วมมือให้ทางราชการ ผู้นำชุมชน ได้ช่วยกันอุปถัมภ์พระสงฆ์บำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปด้วย