คลัสเตอร์ปฏิบัติธรรม วัดถ้ำโขง พบติดเชื้อโควิดเพิ่มเป็น 99 ราย เสี่ยงสูง 263

คลัสเตอร์ปฏิบัติธรรม "วัดถ้ำโขง" บ้านโนนสำราญ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" เพิ่มเป็น 99 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 263 ราย

ความคืบหน้าหลังจากที่เกิดคลัสเตอร์ปฏิบัติธรรม "วัดถ้ำโขง" บ้านโนนสำราญ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" เพิ่มเป็น 99 ราย อายุระหว่าง 12-77 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 263 ราย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลัสเตอร์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำโขงบึงกาฬ ติดเชื้อแล้ว 91 ราย ผู้เสี่ยงสูง 800 ราย

 

นายแพทย์จรัล จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศเขตตรวจสุขภาพที่ 8 อุดรธานีพร้อมคณะลงพื้นที่วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ร่วมประชุมกับนายสมชัย คำหงษา รองนายแพทย์ สสจ.บึงกาฬ , นายออมสิน คำมุก นอภ.เซกา , นพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์ ผอ.รพ.เซกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนเพื่อสรุปผลและแนวทางการป้องกันโรคหลังเกิดคลัสเตอร์ใหญ่งานปริวาสธรรมภายในวัด ทำให้มีพระสงฆ์และฆราวาสติดโควิด-19 จำนวนมาก

 

นายสมชัย คำหงษา รอง นพ.สสจ.บึงกาฬ รายงานว่าจากการสอบสวนทางระบาดวิทยาในวันที่ 18 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรมที่วัดถ้ำโขง ระหว่างวันที่ 10-12 ธ.ค.2564 โดยมีผู้เดินทางมาร่วมงานจากทุกภาคทั่วประเทศจำนวน 40 จังหวัด เมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วมีอาการป่วย จึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ผลพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ทีมระบาดวิทยาอำเภอเซกา จึงได้ดำเนินการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการตรวจ ATK ที่วัดถ้ำโขงในวันที่ 20 ธ.ค.2564 ผลการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการ ATK ทั้งหมด 263 รายผลเป็นบวกจำนวน 71 รายจึงได้ดำเนินการตรวจละเอียดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 21 ธ.ค.จำนวน 236 ราย พบเชื้อจำนวน 90 รายเป็นพระสงฆ์จำนวน 87 รูป ฆราวาส 3 รายจึงได้ดำเนินการส่งต่อรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆ

 

วันนี้มีพระสงฆ์ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 รูปและฆราวาสอีก 1 คน รวมมีพระสงฆ์ติดเชื้อทั้งหมด 93 รูป ฆราวาส 4 ราย รวมทั้งคลัสเตอร์ 97 ราย จึงได้ดำเนินการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการ RT-PCR จำนวน 46 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมและผู้ที่ช่วยงานต่างๆในวัดแห่งนี้อีก

 

 

ด้านนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกากล่าวว่า ทางวัดจัดงานโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางอำเภอ จากนี้จะได้แจ้งไปยังวัดต่างๆ ผ่านทางเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ หากมีการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้เพิ่มการคัดกรองไม่ให้มีบุคคลจากต่างจังหวัดเข้ามาในที่จักงาน ให้มีเฉพาะบุคคลในหมู่บ้านเท่านั้น และไม่ให้มีการจัดงานหรือกิจกรรมใหญ่ๆ อย่างนี้อีก

 

ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 99 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทั้งหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบาดในครั้งนี้ ได้แก่ การไม่เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในงานปริวาสกรรมขาดการป้องกันที่เพียงพอ กล่าวคือการจัดงานที่มีลักษณะคนจำนวนมากไม่ได้แจ้งขออนุญาตต่อผู้มีหน้าที่อนุญาต การคัดกรองผู้เข้ามาร่วมงานไม่มีทะเบียน ไม่มีมาตรการ ตัววัดอุณหภูมิ และเช็คประวัติวัคซีน ก่อนเข้าร่วมงาน รวมถึงไม่มีการจัดระยะห่างของการบริโภคอาหาร ไม่มีฉากกั้น จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไม่เพียงพอ การไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรวมกลุ่ม การอยู่ในพื้นที่แออัดและมีคนจำนวนมาก

 

ประกอบกับมีผู้เดินทางมาจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด เป็นจำนวนมาก จาก 40 จังหวัดทั่วประเทศทำให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อไปยังชุมชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ขึ้นได้หากการปฏิบัติตามมาตรการไม่เคร่งครัดเพียงพอตามมาตรการ D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข