นนท์พร้อม จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

นนท์พร้อม จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

แจ้งด่วน นนทบุรี จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ ตรวจสอบเช็คที่นี่

จังหวัดนนทบุรี หรือ นนท์พร้อม booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ Pfizer (booster) สำหรับคนไทย และไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย 

เงื่อนไข
1️. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อน 4 ธันวาคม 2564
2️. ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อน 4 ตุลาคม 64
3️. ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อน 4 กรกฎาคม 64

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ธันวาคม ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกที่นี่

ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 4 มกราคม จำนวน 4,000 คน และวันที่ 5 มกราคม จำนวน 9,000 คน

 

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

ข้อมูลจาก นนท์พร้อม.com

 

นนท์พร้อม จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้