ถ้ำนาคา บึงกาฬ ผ่านมาตรฐาน COVID Free Setting

ถ้ำนาคา บึงกาฬ ผ่านมาตรฐาน COVID Free Setting

กรมอนามัยมอบป้ายมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( COVID Free Setting) ในเเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ ถ้ำนาคา จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายเเพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธานมอบป้ายมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในเเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเเละเปิดโล่ง โดยมีนายอารมณ์ ผาสีดา หัวหน้าหน่วยน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ผู้รับมอบป้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งถ้ำนาคา จังหวัดบึงกาฬ ผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายแพทย์สุรพงษ์ ลักษวุธ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายภาคียะ จอดนอก ผู้เเทนสำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เเละนายสมพาน โครตธารินทร์ สาธารณสุขอำเภอบึงโขงโหลง

ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รณรงค์ให้สถานประกอบการแต่ละประเภทได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1.สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หมั่นทำความสะอาดสินค้า ระบบปรับอากาศมีการระบายอากาศที่ดี 2.พนักงานปลอดภัย ให้พนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือทําการตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA 3.ผู้รับบริการ ให้คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ที่ทางราชการกำหนดเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เปิดกิจการหรือจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย