การดูแลสุขภาพ "เชิงป้องกัน" เทรนด์ใหม่มาแรง

การดูแลสุขภาพ "เชิงป้องกัน" เทรนด์ใหม่มาแรง

กระแส "เวลเนส" หรือ การดูแลสุขภาพ "เชิงป้องกัน" โรคไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก ที่คนทั่วโลกผู้ที่เห็นคุณค่าของตัวเองได้หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น หลังจากถูกไวรัสโคโรนา-2019 หรือ "โควิด-19" โจมตีอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจเวลเนสทั่วโลกเติบโตอย่างมาก

ก่อนหน้านี้กระแส "เวลเนส" มาเพราะโลกกำลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ที่ทุกคนอยากสุขภาพดี พึ่งพาตัวเองได้ และภาวะโรค เอ็นซีดี (NCDs) หรือ non-communicable diseases โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นโรคที่สร้างขึ้นมาเอง เกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดไม่ดูแลตัวเอง เช่น เบาหวาน หลอดเลือดสมองตีบ ไขมันสูง มะเร็ง เป็นโรคที่น่ากลัวเพราะทำให้คนไทยเสียชีวิตมากถึง 76%

 

จากข้อมูลของสถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI) มีการทำวิจัยเศรษฐกิจด้านสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) ปี 2563 มีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาที่มีมูลค่าธุรกิจใหญ่สุดคือ การดูแลตัวเอง ความสวยงาม การชะลอวัย (Personal Care & Beauty) ราว 9.55 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

อันดับสอง การทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรือทานอาหารเป็นยา อาหารลดน้ำหนัก (Healthy Eating,Nutrition,&Weight Loss) อันดับสามสาขาการออกกำลังกายและกายภาพ (Physical Activity)อันดับสี่ สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

 

ซึ่งจะเป็นสาขาที่จะเติบโตเป็น 2 เท่าในปี 2573 คาดว่าจะเป็น 1.59 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จากปี 2563 ที่มีมูลค่าราว 4.36 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ถ้าไทยสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาได้มาก จะเป็นการช่วยเหลือประเทศในเชิงคุณภาพ เพราะใช้จ่ายต่อหัวสูง โดยสถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI) ระบุว่าสูงถึง 1,800 เหรียญสหรัฐต่อคน หรือเกือบ 6 หมื่นบาทต่อคนต่อครั้ง

 

การดูแลสุขภาพ \"เชิงป้องกัน\" เทรนด์ใหม่มาแรง

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) เปิดเผยว่า ในปี 2565 จะมีการนำเทคโนโลยี 5G และเอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) มาให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรมากขึ้น ตั้งแต่การป้องกัน ด้วยการตรวจสุขภาพเชิงลึกถึงระดับฮอร์โมน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ สารบ่งชี้มะเร็ง ที่มีอยู่ในร่างกาย และตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม

 

เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเป็นรายบุคคล ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือการรักษาแบบไลฟ์สไตล์เมดิซีน ที่ไม่ต้องเสียเงิน เพื่อหยุดโรคก่อนการเจ็บป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าสู่วัยชราที่มีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน

 

การดูแลสุขภาพ \"เชิงป้องกัน\" เทรนด์ใหม่มาแรง

 

ที่ผ่านมากลุ่มที่เข้ามาตรวจสุขภาพเชิงลึก มีทุกกลุ่ม โดยกลุ่มเด็กเล็กและวัยรุ่นจะมาตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ตรวจหาสาเหตุการเป็นผื่น กลุ่มวัยกลางคนจนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะตรวจหลายอย่าง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจ ดูแล ให้คำแนะนำ เหมือนเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ในส่วนของเอไอที่นำมาใช้จะต้องผ่านการวิจัย การทดลอง การประมวลผลแล้วจนมั่นใจว่ามีความแม่นยำจึงนำมาใช้ได้

 

และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด รวมถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อบันทึกประวัติการเจ็บป่วย การรักษา ผลเลือด โดยมีเพียงคนไข้เท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ หากเกิดการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวก็สามารถเปิดให้แพทย์ดูได้ แพทย์จะได้ทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และรักษาได้ถูกโรค

 

การดูแลสุขภาพ \"เชิงป้องกัน\" เทรนด์ใหม่มาแรง

"เรามีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางหรือฮับทางการแพทย์เชิงป้องกันในภูมิภาคนี้ เน้นดูแลสุขภาพของคนให้แข็งแรงระยะยาว เพราะเราเชื่อว่า ถ้าคนสุขภาพดี จะส่งผลดีต่อประเทศ สุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เหมือนมอตโต้ ที่กล่าวว่า Health brings Wealth "นายแพทย์ตนุพลกล่าว

 

แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส คลินิก (RoyalLife Wellness Clinic) กล่าวว่า คลินิกรอยัลไลฟ์ฯ เน้นให้บริการตรวจสุขภาพเชิงลึกและให้คำแนะนำให้เหมาะสมกับผู้รับบริการในแต่ละราย โดยเปิดโครงการ Wellness Near You สุขภาพดีใกล้บ้านคุณ โดยการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาให้บริการ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด โทรนัดหมาย รับการตรวจกับแล็บ N Health จะส่งผลกลับมาให้แพทย์ที่คลินิก  RoyalLife Wellness Clinic และแพทย์จะโทรผ่านออนไลน์แจ้งผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ

 

พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแบบบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสุขภาพและร่างกายของผู้รับบริการแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ซิงค์กับอุปกรณ์ติดตามด้านสุขภาพอื่น รวมทั้งสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก อินสตาแกรมให้ประชาชนเข้าถึงให้ได้มากที่สุด โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามด้านสุขภาพทุก 2 อาทิตย์โดยไม่เสียค่าบริการ

 

การดูแลสุขภาพ \"เชิงป้องกัน\" เทรนด์ใหม่มาแรง