เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

แพทย์และที่ปรึกษาด้านการแพทย์ IATA เผยโอมิครอนเพิ่มความเสี่ยงผู้โดยสารเครื่องบิน 2-3 เท่า แนะสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยเกือบ 3,000 ราย นักท่องเที่ยวเปิดประเทศยังพบผู้ติดเชื้อ 400 กว่าราย

วันนี้ (23 ธ.ค.2564)ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,940 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศ 2,830 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 57 รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 53 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ (ระลอกเดือนเม.ย.) 2,173,138ราย

เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

ผู้เสียชีวิตเพิ่ม อีก 30 คน ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 21,407 คน ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 21,501 คน ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่  38,314 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 854 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 227ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,798 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จำนวน2,114,760 ราย

เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

รายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 30 ราย พบว่า เป็นเพศชาย15 ราย หญิง 15 ราย เป็นชาวไทย 30 ราย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 21 ราย คิดเป็น 70% และ กลุ่มโรคเรื้อรัง 6 ราย คิดเป็น 20 % ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วน 90 %

 

  • “โอมิครอน”เพิ่มความเสี่ยงบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

ทั้งนี้ แพทย์และที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เปิดเผยว่าผู้โดยสารเครื่องบินมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าที่จะติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระหว่างเที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินชั้นธุรกิจมีแนวโน้มปลอดภัยมากกว่าชั้นประหยัด ซึ่งมีคนไข้บริการหนาแน่นกว่า

พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด กัน หรือสัมผัสบนพื้นผิวที่มีการจับต้องบ่อย  และหากต้องการรับประทานอาหารบนเครื่องบินก็ควรสลับเวลากันในแถว เพื่อให้คนอื่นๆ ยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่ ในขณะที่อีกคนถอดหน้ากากเพื่อรับประทานอาหาร แม้การโดยสารเครื่องบินจะมีความเสี่ยง แต่การอยู่สถานที่มีคนหนาแน่นมาก เช่น ศูนย์การค้าต่างๆ นั้น ก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก เนื่องจากเครื่องบินสมัยใหม่นั้นจะมีระบบกรองอากาศเกรดเดียวกันในโรงพยาบาล

เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐานควบคุมโรค อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดบนเครื่องบิน การหมั่นล้างมือให้สะอาดและการเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยสิ่งที่ป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุด คือการฉีดวัคซีนให้ครบทุกเข็ม รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ตามคำแนะนำทางการแพทย์

 

  • 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ส่วน 10 อันดับจังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้ กทม. 423 ราย  นครศรีธรรมราช 227 ราย  ชลบุรี 182  ราย สมุทรปราการ 171 ราย  บึงกาฬ 95 ราย สงขลา 86 ราย ศรีสะเกษ 79 ราย เชียงใหม่ 68 ราย ปัตตานี 65 ราย และสุราษฎร์ธานี 64 ราย  

เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

ทั้งนี้ หลังจากประเทศไทยเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ สามารถเข้าทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ 1-22 ธ.ค.2564  สะสม 192,349 คน   ติดเชื้อ 471 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.24 %  แบ่งเป็น Test&Go  เดินทางเข้าไทย 165,282 คน ติดเชื้อ 296 ราย 0.18% Sandbox  22,783คน ติดเชื้อ 57 ราย 0.25 %  และ Quarantine 4,384 คน ติดเชื้อ 118  ราย 2.75%

เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

สำหรับจำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จำแนกตามประเทศต้นทาง 10 ประเทศแรก ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธ.ค.2564 สะสม 192,359 คน มีดังนี้ เยอรมนี 15,894 คน ติดเชื้อ 25 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.16%  สหราชอาณาจักร 13,682 คน  รัสเซีย 7,478 คน ติดเชื้อ 78 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.57%   สหรัฐอเมริกา 7,902 คน  ติดเชื้อ 62 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.78 % รัสเซีย 7,831 คน ติดเชื้อ 35 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.45%  ฝรั่งเศส 7,487คน  ติดเชื้อ 25 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.33 % สิงคโปร์ 7,067 คน ติดเชื้อ 3 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.04 %  สวีเดน 6,560 คน ติดเชื้อ 11 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.17% UAE 6,364คน  ติดเชื้อ 18 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.28% เกาหลีใต้ 5,062 คน ติดเชื้อ 1 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.02%  สวิสเซอร์แลนด์ 4,919 คน  ติดเชื้อ 8 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.16%

เช็คด่วน!"โอมิครอน"เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบิน 2-3 เท่า

ส่วน ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564-22 ธ.ค. 2564 สะสมทั้งหมด 101,079,615 โดส  แบ่งเป็น เข็มที่ 1 สะสม 50,768,299 ราย คิดเป็น 70.5% ของประชากร เข็มที่ 2 สะสม 44,819,727 ราย คิดเป็น 62.2 %ของประชากร เข็มที่3 สะสม 5,491,589 ราย คิดเป็น 7.6% ของประชากร