อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รวมจุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" รวมถึงเข็ม 1 และเข็ม 2 ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 21 จุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รวมจุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" รวมถึงเข็ม 1 และเข็ม 2 ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 21 จุด เปิดให้บริการทุกเข็มสำหรับประชาชนใน จ.ชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน จ.ชลบุรี

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เริ่มแล้ว "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา 1 แสนโดสฟรี 4 กลุ่มเป้าหมาย

- Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี 1,000 คนพร้อม 4 เงื่อนไขสำคัญ

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้ารวม 9 วันไม่ต้องลงทะเบียน วันนี้

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 

 

1. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

 

 • สูตรไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1-2
 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

 

2.ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน

 

 • ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม 
 • ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม
 • แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม
 • สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca)
 • สูตรไขว้ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca)

 

3. ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

 • สูตรแอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca) เข็ม 1 เข็ม 2
 • สูตรแอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca) เข็ม 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 
 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

 

 

4.ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน

 

 • ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม 
 • ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม
 • สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca)
 • สูตรไขว้ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca)

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

รวมสถานที่ฉีดวัคซีน 21 จุดทั่วทั้ง จ.ชลบุรี

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย