อนามัยโลกเพิ่มวัคซีนโควิดของโนวาแวกซ์ในรายการวัคซีนใช้กรณีฉุกเฉิน

อนามัยโลกเพิ่มวัคซีนโควิดของโนวาแวกซ์ในรายการวัคซีนใช้กรณีฉุกเฉิน

องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ได้เพิ่มโคโวแวกซ์ (Covovax) ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทโนวาแวกซ์ (Novavax) ของสหรัฐในรายชื่อวัคซีนที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินในวันศุกร์ (17 ธ.ค.) หลังยืนยันว่า วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ทั้งนี้ วัคซีนโคโวแวกซ์ ซึ่งผลิตโดยสถาบันเซรุ่มของอินเดียภายใต้ใบอนุญาตของโนวาแวกซ์นั้น ได้รับการพิจารณาว่า มีความเหมาะสมในการฉีดให้กับประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นแบบปกติได้

ข้อมูลของดับเบิลยูเอชโอระบุว่า ปัจจุบัน มี 41 ประเทศที่ยังฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรครอบคลุมได้ไม่ถึง 10% และยังมีอีก 98 ประเทศที่มีประชากรฉีดวัคซีนครบโดสยังไม่ถึง 40%

ด้านโนวาแวกซ์และสถาบันเซรุ่มอินเดีย ให้คำมั่นว่าจะจัดส่งวัคซีน 1,100 ล้านโดสให้แก่โครงการโคแวกซ์ของสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ที่ดับเบิลยูเอชโอให้การสนับสนุน เพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับประเทศรายได้น้อยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม