วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่านสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่านสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ส่งความสุขแก่คนไทยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญ  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศฟรี  31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565  

วันนี้ (21 ธ.ค.2564) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมกิจกรรม “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” โดยมี  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับ

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่านสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการและ สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564” กิจกรรมสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “นบพระนำพร บวรสถานพุทธปฏิมามงคล 2565”  การแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) และการแสดงโขน

 

  • 4กิจกรรมหลักของขวัญปีใหม่ 65 จากวธ.

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงต่างๆ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐดำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 ให้แก่ประชาชนนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ดำเนินโครงการ“ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” ประกอบด้วย  4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล  จัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564” วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่านสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

ปี2565 วธ.ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้วธ.เพื่อมอบแก่วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยส่วนกลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและพิธีตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ และจังหวัดตัวแทนแต่ละภาคโดยภาคเหนือ ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี และภาคใต้ ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามความพร้อมและบริบทของแต่ละพื้นที่ 

 

 

  • ชวนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์วัฒนธรรม

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือวัดไทยและวัดต่างๆทั่วโลกจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจากส่วนกลางเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่นๆ  อีกทั้งขอให้องค์การศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาซิกข์ เชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนา นอกจากนี้ ได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันสวดมนต์ข้ามปีประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ 10 วัด 10 รัชกาล เลือกวัด บทสวดมนต์และช่วงเวลาสวดมนต์ได้ และกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด 10รัชกาล

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่านสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

 2.กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยจัดงาน “ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงวัฒนธรรม” วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ประกอบด้วย กิจกรรมสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “นบพระนำพร บวรสถานพุทธปฏิมามงคล 2565” อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ 10 องค์ เช่น  พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปประทานพร พระไภษัชยคุรุ เป็นต้น มาให้ประชาชนได้กราบสักการะ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และกิจกรรม“เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” วันที่ 25- 26 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ สนามสังคีตศาลา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงสี่ภาค การแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมือง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน

ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 - 20.00 น. ชมความงดงามของโบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า) และนำชมนิทรรศการใหม่ในอาคารต่างๆ อาทิ นิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดี-ไทย นิทรรศการประณีตศิลป์ไทย และชมการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 18.00 น. อีกทั้งเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครฟรี วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 และเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศฟรี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565  

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่านสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

  • เปิดกิจกรรมทั่วกรุง และในต่างจังหวัด 

3. กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ส่งความสุขแบบไทย อาทิ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale,Korat 2021 “เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม” วันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565  ณ อ.เมืองนครราชสีมา หอศิลป์พิมานทิพย์ใน อ.ปากช่องและบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในอ.พิมาย จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 14 ครั้งใน 4 ภูมิภาค เช่น ภาคกลาง งานเที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27 วันที่  23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 ทรูไอคอนฮอลล์ กรุงเทพฯ  ภาคเหนือ เช่น งานฤดูหนาว วันที่ 26 ธันวาคม 2564  ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  จ.เชียงใหม่  ภาคใต้ อาทิ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วังเก่า - วังใหม่ จ.พัทลุง ในวันที่ 2 เมษายน 2565  

ขณะเดียวกันมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาสังกัดวธ. อาทิ กิจกรรมตลาดศิลปวัฒนธรรมคืนความสุข เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  คอนเสิร์ตลูกทุ่ง การออกร้านจำหน่ายสินค้า  ณ ลานหน้าคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม กิจกรรมนาฏศิลป์สุพรรณบุรีรวมใจมอบของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้ประชาชน ได้แก่ การบรรเลง ขับร้องดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการแสดงเพลงพื้นบ้าน ณ เวทีสุพรรณภิรมย์ อาศรมศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ CPOT ที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดและจัดงานในรูปแบบโรดโชว์ เพื่อจำหน่าย สาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ CPOT ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่ต่างๆ และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ ออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่ 2565 ในรูปแบบของ  e-Card ประชาชนดาวน์โหลดได้ที่ www.ocac.go.th ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป 

วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่านสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

4.กิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในงาน “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม” ครั้งที่ 27 วันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีกิจกรรม เช่น นิทรรศการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของวธ.จัดกิจกรรมต่างๆโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม