วันนี้ น้ำทะเลหนุนสูงถึง 27 ธ.ค. เตือนพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง

วันนี้ น้ำทะเลหนุนสูงถึง 27 ธ.ค. เตือนพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง

เตือน "น้ำทะเลหนุน" ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 18 - 27 ธ.ค.2564 ระดับน้ำเกือบ 2 เมตร

เตือน "น้ำทะเลหนุน" ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 18 - 27 ธ.ค.2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.30-12.00 น. (ฉบับที่ 24)

 

 

เนื่องจากในวันที่ 18 - 27 ธ.ค.2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.30-12.00 น. เป็นช่วงที่ "น้ำทะเลหนุนสูง" ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่า ที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯและพื้นที่ใกล้เคียงระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.7-1.9 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

 

จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมอุทกศาสตร์ ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่ "สภาวะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา" ในเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์

 

วันนี้ น้ำทะเลหนุนสูงถึง 27 ธ.ค. เตือนพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง