กางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดธ.ค.64 พร้อมเปิด 120 ล้านโดสในปี65

กางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดธ.ค.64 พร้อมเปิด 120 ล้านโดสในปี65

ปมประเด็นเกี่ยวกับ “วัคซีนโควิด-19” เรียกได้ว่ามีให้เห็นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น การวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องคุณภาพ การจองวัคซีน และล่าสุดกรณีพบผู้รับทำใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปลอม

“วัคซีนโควิด-19” ในไทยมีหลากหลายสูตรให้ได้ฉีด และวัคซีนมีเพียงพอต่อทุกคน ขณะเดียวกันเมื่อมีการกลายพันธุ์ของโควิด-19 อย่าง “สายพันธุ์โอมิครอน” การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 จำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยป้องกันโควิด-19 ลดอาการหนักและลดการเสียชีวิตได้

ขณะนี้ ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564-13 ธ.ค. 2564 สะสมทั้งหมด 97,658,852 โดส  แบ่งเป็น เข็มที่ 1 สะสม 49,980,431 ราย คิดเป็น 69.4% ของประชากร เข็มที่ 2 สะสม 43,461,981 ราย คิดเป็น 60.3 %ของประชากร และเข็มที่3 สะสม 4,211,442 ราย คิดเป็น 5.8% ของประชากร

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ตลอดเดือนธ.ค.ปี 2564 ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของปี2564 ปีที่ 2 ของการเกิดโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ว่า แผนบริการฉีดวัคซีนจนถึงสิ้นเดือนธ.ค.นี้ มีแผนฉีดวัคซีนอย่างน้อย 6.6 ล้านโดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 3.1 ล้านโดส เข็มที่ 2 จำนวน 2.3 ล้านโดส และเข็มที่3 จำนวน 1.2 ล้านโดส

 

  • เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิดตลอดสิ้นเดือนธ.ค.

แผนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามแนวทางใหม่

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนส.ค.-ก.ย.2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ธ.ค.2564 

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนก.ย.-ต.ค. 2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนกระตุ้น ม.ค.2565

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนต.ค.-พ.ย.2564  เดือนที่สามารถรับวัคซีนกระตุ้น  ก.พ.2565

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนพ.ย.-ธ.ค.2564  เดือนที่สามารถรับวัคซีนกระตุ้น  มี.ค.2565

กางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดธ.ค.64 พร้อมเปิด 120 ล้านโดสในปี65

แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศปี 2564 

ผ่านโครงการ African Vaccine Association  Trust หรือ AVAT  และได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ องค์การอนามัยโลก เพื่อดำเนินการต่อ

รวมถึงมีการดำเนินการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ ส่งคืนประเทศภูฎาน ดำเนินการรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศ วัคซีนโมเดอร์นา บริจาค จำนวน 2.5 ล้านโดสจากยุโรปเหนือ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้ง ที่ 9/2564  วันที่ 9 ธ.ค.2564 ได้ให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ดังนี้

วัคซีนเข็มที่  1-2  ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 ฉีดแอสตร้าเซเนกา/ ไฟเซอร์ /โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

วัคซีนเข็มที่  1-2  แอสตร้าเซเนกา-แอสตร้าเซเนกา เข็มที่ 3 ฉีด ไฟเซอร์ /โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

วัคซีนเข็มที่  1-2  ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา-โมเดอร์นา  เข็มที่ 3 ฉีด ไฟเซอร์ /โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 

 

  • สรุป! แนวทางการฉีดวัคซีนสูตรไขว้

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้นั้น มีดังนี้ 

ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม - แอสตร้าเซเนกา เข็มที่ 3 ฉีด แอสตร้าเซเนกา/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม -ไฟเซอร์  เข็มที่ 3 ฉีด ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

แอสตร้าเซเนกา-ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 ฉีด ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

กางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดธ.ค.64 พร้อมเปิด 120 ล้านโดสในปี65

  • แผนการบริการวัคซีนโควิด-19 ปี 65

สำหรับแผนจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565 นั้น หลักการสำคัญ มีดังนี้

• เพื่อให้ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและครอบคลุม

• เพื่อเตรียมการรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์

• เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ

• เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ตามแผนที่กำหนด

ส่วน เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2565 ดังนี้

ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอและครอบคลุม อย่างน้อยร้อยละ 80

• ผู้ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกาหนดไว้

• กลุ่มเป้าหมายอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

กางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดธ.ค.64 พร้อมเปิด 120 ล้านโดสในปี65

แผนจัดบริการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 120 ล้านโดสของประเทศไทย ในปี2565 แบ่งเป็น วัคซีนแอสตร้าเซเนกา 60 ล้านโดส ไฟเซอร์ 30 ล้านโดส และอื่นๆ 30 ล้านโดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนและประสงค์รับวัควีน 1.2 ล้านคน สูตรวัคซีน  แอสตร้าเซเนกา-แอสตร้าเซเนกา  แอสตร้าเซเนกา- ไฟเซอร์ และ ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ จำนวนวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1.2 ล้านโดส และไฟเซอร์ 1.2 ล้านโดส

ผู้ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์รับวัคซีนผ่านสถานศึกษา 0.7 ล้านคน สูตรวัคซีน ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ จำนวนวัคซีน ไฟเซอร์ 1.4 ล้านโดส

ลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  5 ล้านคน สูตรวัคซีน กำลังรอการพิจารณา จำนวนวัคซีน ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส

เข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  41 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตร้าเซเนกา/ไฟเซอร์ จำนวนวัคซีน แอสตร้าเซเนกา 32 ล้านโดส ไฟเซอร์ 12 ล้านโดส

เข็มที่ 4 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 54 ล้านคน สูตรวัคซีน รอการพิจารณา จำนวนวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า 20 ล้านโดส ไฟเซอร์ 2.3 ล้านโดส และอื่นๆ 24 ล้านโดส เข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยติดเชื้อ  1.5 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตร้าเซเนกา จำนวนวัคซีนแอสตร้าเซเนกา 1.5 ล้านโดส และสำรองส่วนกลางสำหรับตอบโตการระบาด สูตรวัคซีน วัคซีนทุกชนิด มีจำนวนวัคซีน แอสตร้าเซเนกา5.3 ล้านโดส ไฟเซอร์3.1 ล้านโดส และอื่นๆ 6 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงจะไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้ 100% แต่หากพลาดติดเชื้อโควิด-19 สามารถลดอาการหนัก หรือลดการเสียชีวิตได้อย่างแน่นอน ฉะนั้น อยากขอชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันตนเอง และผู้อื่น รวมถึงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด