5 อันดับ "โรคมะเร็ง" พบมากในไทย และ 7 สัญญานเตือนที่ต้องรู้

5 อันดับ "โรคมะเร็ง" พบมากในไทย และ 7 สัญญานเตือนที่ต้องรู้

สธ. เผยพบผู้ป่วย "โรคมะเร็ง" รายใหม่ 139,206 คนต่อปี เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี อันดับ 1 มะเร็งที่พบมากในไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี แนะปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยง หมั่นสังเกตสัญญานเตือน 7 ประการ

วันนี้ (10 ธ.ค. 64) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรมศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” มาโดยตลอด โดยมี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็ง ภูมิภาค 7 แห่งทั่วประเทศของกรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง 

 

  • ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี

 

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี

 

5 อันดับ "โรคมะเร็ง" พบมากในไทย และ 7 สัญญานเตือนที่ต้องรู้

  • "โรคมะเร็ง" ที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย

 

1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี

2. มะเร็งเต้านม

3. มะเร็งปอด

4. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

5. มะเร็งปากมดลูก

 

  • ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยง 

 

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายคนเห็นสถิติแล้วมีความกังวลว่าตนเองหรือครอบครัวจะโชคร้ายเป็นโรคมะเร็ง แต่ในความเป็นจริงเราสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง รวมไปถึงการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

5 อันดับ "โรคมะเร็ง" พบมากในไทย และ 7 สัญญานเตือนที่ต้องรู้

  • สังเกตสัญญาณเตือน 7 ประการ

 

ขณะเดียวกัน การหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเรื้อรังของร่างกายจากสัญญาณเตือน 7 ประการ ได้แก่

1. ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง

2. เป็นแผลเรื้อรัง

3. ร่างกายมีก้อนตุ่ม

4. กลืนกินอาหารลำบาก

5. ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล

6. ไฝหูดเปลี่ยนไป

7. ไอและเสียงแหบเรื้อรัง

 

จะช่วยให้รู้ตัวและสามารถพบแพทย์ได้เร็วส่งผลให้การรักษาได้ผลดี  นอกจากนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งจะทำให้การรักษาได้ผลดีมีโอกาสหายจากโรคสูง