ลงทะเบียน "myTCAS" ต้องทำอย่างไร? ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

ลงทะเบียน "myTCAS" ต้องทำอย่างไร? ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

วันนี้ 9 ธ.ค.2564 ถือเป็นวันแรกของการลงทะเบียน "myTCAS" ผ่าน www.mytcas.com สำหรับ DEK 65 ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ "TCAS"  ปี 2565 ซึ่งหากน้องๆ ไม่ได้สมัครก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเกี่ยวกับ TCAS ใดๆได้เลย 

ดังนั้น ก่อนจะไปสมัคร myTCAS ต้องทำอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง "กรุงเทพธุรกิจ" ได้รวบรวมสรุปไว้ดังนี้

 

ระบบ myTCAS จะเปิดลงทะเบียนใช้งานในวันที่ 9 ธันวาคม โดยจะเปิดช่วงสายๆ ดังนั้น ไม่ต้องรีบลงทะเบียนเร็ว  เพราะต่อให้รีบลงทะเบียนก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไร  อีกทั้ง การลงทะเบียนนี้จะเปิดให้น้องๆ ลงทะเบียนกันยาวๆ  ไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะวันนี้

 

การลงทะเบียน myTCAS มีความสำคัญกับน้องๆ เพราะต้องใช้เพื่อการจัดการสิทธิ์ (ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์) ใช้สมัคร TCAS รอบ 3 และที่สำคัญในปีนี้ การสมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ จะใช้ Username และ Password เดียวกับ myTcas ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลงทะเบียน myTCAS 

 

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร?

 

- ลงทะเบียนใช้งานระบบ myTCAS จะใช้หมายเลขบัตรประชาชนเป็น User ในการใช้งาน แต่ปีนี้ มีการเพิ่มฟังก์ชันให้เชื่อมต่อกับ Facebook หรือ Google Account เพื่อใช้เป็น Username ได้เช่นกัน

 

- เมื่อเข้ามาสร้างบัญชีผู้ใช้งานในเว็บ จะต้องกรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลที่ทางโรงเรียนส่งเข้าระบบ หากไม่พบข้อมูล ให้กดแจ้งเพิ่มข้อมูล พร้อมส่งหลักฐานบัตรประชาชนและรูปถ่ายตัวเองถือบัตรประชาชน จะได้รับการอนุมัติภายใน 72 ชั่วโมง  

 

- หากตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลในระบบถูกต้อง ก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าพบว่ามีข้อมูลผิด จะต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้แอดมินตรวจพิจารณาเพื่อเปิดการใช้งานระบบ

  • ลงทะเบียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 

สำหรับน้องๆ ที่ไม่มีปัญหาในการเข้าใช้งานเริ่มต้น ก็ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงตามรายละเอียด จากนั้นเมื่อกรอกครบแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ระบบจะดึงข้อมูลจากทางโรงเรียนมาใช้งานอัตโนมัติ แต่ถ้ามีข้อมูลที่ไม่ตรง จะต้องดำเนินการแก้ไข  

 

การลงทะเบียน myTCAS ไม่ได้มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษนะคะ  โดยเมื่อน้องๆ เข้าระบบไปแล้ว จะมีสิ่งที่ต้องทำคือ การกรอกข้อมูลในระบบ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักภาษา เช่น สระ แ- ให้พิมพ์สระ แ- ไม่ใช่ สระ เ- 2 ครั้ง และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน แต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับ จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบ มีดังนี้

 

ข้อมูลส่วนตัว

เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
อีเมล/เบอร์โทรศัพท์
วันเกิด
ทีอยู่ปัจจุบัน
ส่วนสูง
น้ำหนัก


ข้อมูลบิดามารดา

ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ถ้ากรอกอีเมลของผู้ปกครองระบบจะส่งผลการดำเนินงานให้ทราบด้วย


ข้อมูลการศึกษา

ชื่อโรงเรียน จังหวัด
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ปี พ.ศ. ที่จบ ลบด้วย 1)
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร กรอกตามความจริงเท่านั้น
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตอนนี้ยังไม่กรอก ต้องเรียนจบก่อน)

 

ผลคะแนนสอบ  
คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่างๆ (ถ้ามี)
คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

กรอกผิด แก้ไขข้อมูล ใช้เอกสารอะไร

 

- เอกสารที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูล จะใช้เอกสารแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลส่วนใดผิด คือ รูปบัตรประชาชนและรูปถ่ายหน้าตนเองถือบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำหรับการแก้ไขชื่อ นามสกุลและวันเกิด

- รูปใบ ปพ.1 ทุกหน้า ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล ชื่อโรงเรียน, GPAX (สำหรับ GPAX และ หน่วยกิต ม.6 ให้มาตรวจสอบในวันที่ 25 เม.ย.65 เด็กซิ่วแก้ไขได้ทันที)
รูปใบรายงานคะแนนสอบ GAT/PAT ปี 64 ทุกหน้า ใช้สำหรับแก้ไขคะแนนสอบ GAT/PAT

 

สำหรับเด็กซิ่ว

- คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ใช้สำหรับแก้ไขคะแนนของตนเอง
- คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท หรือ คะแนนวิชาเฉพาะอื่นๆ ให้แจ้งแก้ไขหน่วยงานที่จัดสอบเพื่อให้หน่วยงานส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบใหม่ โดยที่น้องๆ ไม่ต้องทำเอง

 

อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ สำหรับรับรหัสยืนยัน OTP

 

ควรใช้ข้อมูลปัจจุบันและใช้งานเป็นประจำ เพราะในการทำรายการใดๆ ก็ตามจะมีการส่ง OTP เพื่อยืนยันการทำรายการ สำหรับการคำแนะนำในการพิมพ์หรือใช้งานอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ มีดังนี้

 

- 1 อีเมล/ 1 เบอร์มือถือ สำหรับ 1 บัญชี (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
ไม่ควรใช้อีเมลของโรงเรียน แนะนำให้ใช้ gmail
รหัสผ่าน ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และตัวเลข

 

- การเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ สามารถทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องแจ้งแอดมินหรือติดต่อ ทปอ. โดยเข้าระบบเลือกเมนูเปลี่ยนอีเมล/เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยกรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ เมื่อได้รับ OTP ให้นำมากรอกในระบบ  

 

- น้องที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือสอบเทียบ GED ต้องนำหลักฐานการศึกษาไปยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษาก่อน และนำใบรับรองเทียบวุฒิ มาใช้ในการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS และนำใบเทียบผล GPAX เป็นหลักฐานในการเพิ่มข้อมูล GPAX

 

- สำหรับเด็กซิ่วจะต้องเข้ามาอัปเดตข้อมูลในระบบและตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ โดยข้อมูลการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ของปีก่อนๆ จะถูกรีเซ็ทใหม่ทั้งหมด

 

- ในส่วนเรื่องของการลาออก หากมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดวันที่จะต้องลาออกไว้ น้องๆ เด็กซิ่วสามารถสอบและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนได้ แล้วค่อยไปลาออกก่อนไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา  

 

- สำหรับคะแนน สามารถใช้ GAT/PAT เก่าได้ แต่ถ้ามหาวิทยาลัยระบุว่า ใช้ได้เฉพาะ GAT/PAT65 ก็จะใช้คะแนนเก่าไม่ได้


อย่างไรก็ตาม  การลงทะเบียน myTCAS เริ่มตั้งแต่วันที่9 ธ.ค. เป็นต้นไป ดังนั้น ก่อนจะลงทะเบียน สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากเอกสาร หลักฐานต่างๆแล้ว  ความถูกต้องในการลงทะเบียนก็สำคัญเช่นเดียวกัน อีกทั้ง น้องๆควรเลือกคณะ หลักสูตร มหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ เมื่อจบการศึกษาจะได้ทำงานตามที่ตนเองใฝ่ฝัน